* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 TRENČIANSKY SPEVÁCKY ZBOR

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 TRENČÍN

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Miešaný spevácky zbor, reprezentačný kolektív trenčianskeho regiónu, dramaturgia svetská i duchovná, zo všetkých štýlových období hudby

Zriaďovateľ

 občianske združenie

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>