* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR

Kategória

 mládežnícky


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 BRATISLAVA

Počet členov

 80 - 90

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 www.bchz.sk

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Vznikol v r. 1982. Teleso je súčasťou súkromnej umeleckej školy. Navštevuje ho priemerne 90 chlapcov vo veku sedem až dvadsaťpäť rokov. Koncertná zložka má 45 členov. Teleso účinkovalo v mnohých oratóriách a kantátach (Bach, Britten, Honegger, Orff, Suchoň, Straviský a i.) pod taktovkami svetových dirigentov (Lenárd, Slovák, Dohnányi, Pešek, Rahbari, Parrot, Hopkins, Muti a i.). S telesom spolupracujú sólisti zvučných mien (Peter Dvorský, Jozef Kundlák, Peter Mikuláš), ale i mladí absolventi konzervatória či Vysokej školy múzických umení. * Domáce úspechy : ceny z festivalov, opakované hosťovanie v rámci Bratislavských hudobných slávností, koncerty v celej SR, spolupráca s orchestrom a zborom Slovenskej filharmónie, Slovenského rozhlasu, koncerty a nahrávky s orchestrom historických nástrojov, pravidelne účinkovanie v opere SND, spolupráca s Viedenskou štátnou operou. Kvalitná hlasova príprava umožňuje spevákom spolupracovať aj so sólistami populárnej hudby a podielať sa na nahrávaní filmovej hudby pre domáce a zahraničné spoločnosti. * V súčasnom období disponuje teleso širokým repertoárom sakrálnej a profánnej hudby. V jeho podaní môžete počuť gregoriánske chorály a omše rovnako ako štylizácie ľudových piesní, národné piesne či tvorbu súčasných skladateľov. Bratislavský chlapčenský zbor sa pýši nahrávkami na troch mg kazetách, dvoch videokazetách a siedmych CD. Je nositeľom mnohých vyznamenaní a ocenení. * Bratislavský chlapčenský zbor vedie jeho zakladateľka Mgr.art.Magdaléna Rovňáková, ArtD. Kvalitu vokálneho prejavu spevákov pozitívne ovplyvňuje hlasová pedagogička a sólistka telesa Darina Tóthová.

Zriaďovateľ

 

Diskografia

 podrobnosti na domovskej stránke

<späť na zoznam zborov>