* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 CANTATE DOMINO

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 ZOHOR

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 www.ozzo.sk

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Chrámový ženský spevácky zbor s desaťročnou tradíciou. V repertoáti má cca 50 zborových piesni klasikov, ale aj súčasníkov, pôvodné aj v úprave.

Zriaďovateľ

 Farnosť Zohor

Diskografia

 CD Spievajte Pánovi celý rok (prierezové) CD Vianoce v Zohore (tématické)

<späť na zoznam zborov>