* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 KRÉDO - VIRUJU

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 CELOSLOVENSKÝ

Počet členov

 30 - 40

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 viruju-choir.webnode.sk

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 KRÉDO-VIRUJU Slovenský kresťanský spevácky zbor je miešaný spevácky zbor, vokálne teleso, ktoré tvorí spoločenstvo veriacich ľudí rozličných vierovyznaní(rímskokatolícke, gréckokatolícke, pravoslávne aj evanjelické ) zapálených pre zborový spev a nadchnutých myšlienkou ekumenizmu. CONGREGAVIT NOS IN UNUM CHRISTI AMOR - ZHROMAŽDILA NÁS VOSPOLOK KRISTOVA LÁSKA Poslaním speváckeho zboru je šíriť myšlienku ekumenizmu a odovzdávať ľuďom posolstvo Kristovej lásky pri účasti na rôznych liturgických sláveniach, vystúpeniami na koncertoch a účasťou na prehliadkach a festivaloch speváckych zborov na Slovensku aj v zahraničí. Z charakteru speváckeho zboru vyplýva aj jeho repertoár, ktorý kopíruje rozmanitosť a farebnosť kultúr jednotlivých vierovyznaní. Tvorí ho prevažne sakrálna zborová hudba, duchovné piesne, skladby určené pre liturgiu západného aj východného – byzantského obradu. Okrem interpretácie sakrálnych skladieb zbor ponúka aj svetské zborové – hymnické skladby rôznych autorov. Všetci členovia SKSZ aktívne pôsobia v rôznych speváckych telesách na Slovensku či už ako sóloví speváci, zboroví speváci, dirigenti speváckych zborov, korepetítori či kantori, čo je predpokladom vysokej profesionality speváckeho zboru. Hlasovú kultúru a kultivovanosť speváckeho prejavu v zbore zabezpečuje profesionálny hlasový pedagóg. SKSZ chce v budúcnosti spolupracovať s inými profesionálnymi speváckymi i hudobnými koncertnými telesami. Sídlom speváckeho zboru je obec Telgárt, ktorá je spolu s OZ Kresťan Brezno aj zriaďovateľom a garantom SKSZ KRÉDO – VIRUJU. Spevácky zbor s počtom spevákov cca 30 bol založený v r.2011, prvýkrát oficiálne vystúpil na XVII. ročníku festivalu viachlasného chrámového a ľudového spevu OZVENY staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou 20. 8. 2011 v obci Telgárt. Ďalšie úspešné vystúpenie SKSZ Krédo - Viruju bolo na 33. ročníku XXXIII. festivale zborového spevu Viliama Figuša - Bystrého v Banskej Bystrici. Dirigentom a umeleckým vedúcim telesa je Ján V. Zachar. NECH NAŠE HLASY ZNEJÚ BOHU NA CHVÁLU A ĽUĎOM PRE RADOSŤ

Zriaďovateľ

 Občianske združenie Kresťan Brezno obec Telgárt

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>