* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 G.E.N.´80 worship&caritas

Kategória

 ládežnícky


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 PRUSKÉ

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 gen80.sk

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 

Zriaďovateľ

 Jonatán n. f.

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>