* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 BYSTRIČAN

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Spevácky zbor Bystričan nadväzuje na tradície zboru v obci, orientuje sa na ludové piesne zo záhoria, západoslovenského kraja. Má zloženie miešaného zboru, mužský zbor, hosťujúcimi členmi zboru sú poprední sólisti. Okrem toho zbor spieva národné, hymnické a vlastenecké piesne a soju pozornosť sústreduje na chrámové skladby. zbor vyhladáva súčinnosť s ostatnými zbormi na Slovensku i v zahraničí.

Zriaďovateľ

 

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>