* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 Zbor Sojčatá

Kategória

 mládežnícky


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 Michalovce

Počet členov

 10 - 20

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 michalovce.rimkat.sk/spev/sojcata.html

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Sme veľmi radi, že sa ako mládež tejto farnosti môžeme zapájať do života Cirkvi - mládežníckym zborom. Svojim spevom môžeme a chceme obohacovať sv. omšu - ponúknutím našej radosti, entuziazmu, energie i hravosti, ktoré sú tak potrebné pre život Božích detí.

Zriaďovateľ

 

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>