* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 CANENS

Kategória

 detský


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 BRATISLAVA

Počet členov

 60 - 70

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 www.canens.sk

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Zbor vznikol 1.septembra 1990. Stal sa základom pre vznik Súkromnej umeleckej školy, ktorej súčasťou je od roku 1991. Základnú zostavu zboru tvorilo viacero dievčat so skúsenosťami v zborovom speve. V súčasnom období koncertnú zložku tvorí 65 dievčat a chlapcov vo veku od 9 do 16 rokov. Počas celého obdobia svojej existencie, popri bohatej koncertnej činnosti na Slovensku, zbor v ostatnom čase s veľkým úspechom predviedol svoj koncertný program vo Francúzsku, Dánsku, Holandsku, Belgicku, Veľkej Británii, Chorvátsku, Českej republike. Najvýzmnejším ocenením kvalitatívnej úrovne zboru bola možnosť koncertovať v letnom sídle kráľovny Anglicka - vo Windsore. Repertoár zboru je žánrovo rôznorodý. Interpretuje sakrálnu i svetskú vážnu hudbu, spirituály, muzikálové melódie i súčasnú populárnu hudbu v úpravách renomovaných hudobných skladateľov. V súčasnom období sa na hudobnom vzdelávaní 207 žiakov školy podieľa 15 pedagógov. Chlapci a dievčatá majú možnosť vzdelávať sa v hudobno-teoretických predmetoch, zdokonaľovať svoje hlasové dispozície na hodinách sólo a skupinkových spevov, učiť sa hrať na hudobných nástrojoch. Niekoľko rokov koncertných aktivít zboru je bohatých o množstvo skúseností zo spolupráce s televíznymi a rozhlasovými štúdiami, účinkovanie s významnými osobnosťami hudobného života Slovenska. Mimoriadne si ceníme spoluprácu s Orchestrom Pavla ZAJAČKA, s ktorým zbor už niekoľko rokov príležitostne spoluúčinkuje a nahráva. Klavírny doprovod, komponovanie a aranžovanie skladieb pre zbor od septembra 1994 zabezpečoval hudobný skladateľ a pedagóg pán Igor BÁZLIK. V súčasnom období zbor spolupracuje s hodobným skladateľom, pedagógom a klaviristom pánom Petrom HOCHELOM.

Zriaďovateľ

 

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>