* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 FELIX

Kategória

 detský


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 Heľpa

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 www.zushelpa.sk; www.facebook.com/ZUSHelpa

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Detský spevácky zbor Felix vznikol v roku 2012 pri Základnej umeleckej škole v Heľpe. Pravidelne sa zúčastňujeme rôznych koncertov a podujatí v regióne a v okolitých školách, každoročne organizujeme vianočné a veľkonočné koncerty v kostoloch. Repertoár zboru pozostáva zo slovenských ľudových piesní, detských umelých piesní, spirituálov, populárnych piesní a autorských piesní dirigentky.

Zriaďovateľ

 ZUŠ Heľpa

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>