* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 M@gnificat

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 BRATISLAVA

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 www.magnificat.eu.pn

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Začiatky miešaného speváckeho zboru M@gnificat sa viažu k vysviacke nového kostola v roku 1996 na sídlisku Dlhé diely v Bratislave. Zbor pôvodne viedli kratší čas viacerí vedúci. Neskôr, v roku 2001, prevzal úlohu zbormajstra absolvent Štátneho konzervatória a zborový spevák Mgr. Marián Kittner. Štvorhlasný 20-členný zbor, ktorý sa postupne rozrastá aj o spevákov takmer z celej Bratislavy, sa špecializuje na liturgickú hudbu klasickej i modernej tvorby. Vystupuje v kostoloch počas bohoslužieb a na cirkevných slávnostiac h na Sl ovensku a v zahraničí. Speváci zboru M@gnificat sa zúčastňujú aj na projektoch zboru Consortium Bratislava.

Zriaďovateľ

 Farnosť úrad Dlhé Diely, Bratislava

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>