* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 Chorus Universitatis Šafarikianae

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 Košice

Počet členov

 30 - 40

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 www.upjs.sk

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 

Zriaďovateľ

 UPJŠ Košice

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>