* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 Mládežnícky spevokol

Kategória

 mládežnícky


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 CHYNORANY

Počet členov

 10 - 20

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Mládežnícky spevokol pôsobiaci už 33 rokov, spievajú aj zakladajúci členovia aj ich deti! V kostole.

Zriaďovateľ

 

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>