* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 Nitriansky hudobný spolok Miešaný spevácky zbor LIPKA

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 Nitra

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Spevácky zbor Lipka vznikol v roku 1999 pri Dennom centre v Nitre, v mestskej časti Dolné Krškany. Jeho členmi sú ľudia rôzneho veku a profesií, ktorých spája láska k zborovému spevu. Za 15 rokov svojho pôsobenia sa vyprofiloval na 26- členný spevácky zbor, ktorého repertoár tvoria piesne ľudové, v spracovaní hudobných skladateľov, piesne starých autorov, hymnické a sakrálne. Zbor účinkuje na kultúrno – spoločenských podujatiach Denného centra v Dolných Krškanoch, na festivaloch chrámovej hudby organizovaných KOS v Nitre, festivaloch a koncertoch na rôznych miestach na Slovensku a v zahraničí. Úspechy a umiestnenia zboru na súťažiach: r.2011, 2013, 2015 – Topoľčany - strieborné pásmo, r. 2014 - 34.festival zborového spevu Viliama Figuša Bystrého - str

Zriaďovateľ

 Neziskové občianske združenie s právnou subjektivitou

Diskografia

 CD – nahrávka koncertu v Rige – 2015

<späť na zoznam zborov>