* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 Dúbravanka

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 BRATISLAVA, MČ Dúbravka

Počet členov

 10 - 20

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Zmiešaný zbor seniorov, akordeón, heligonka, bubon, piesne najmä z regionu, ale aj vlastné, súbor má tradíciu cca 20 rokov, kapelník Jozef Cintula.

Zriaďovateľ

 MČ Dúbravka

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>