* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 CANTICA COLLEGIUM MUSICUM

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 MARTIN

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 www.kulturnecentrum.sk

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Komorný zbor CANTICA – COLLEGIUM MUSICUM sa po svojej desaťročnej činnosti vypracoval na úroveň špičkového komorného speváckeho telesa, čo dokazuje prvenstvo v celoštátnej súťaži vo Vranove nad Topľou v roku 1995. Svoje prvenstvo obhájil v Dunajskej Strede v marci 1996. Dirigentom zboru je mgr.art. Štefan Sedlický. * Spolu s ŠKO Žilina a Žilinským miešaným zborom naštudoval zbor zádušnú omšu REQUIEM od W.A.MOZARTA. * Zbor reprezentoval mesto Martin v rokoch 1997-1998 v Nemecku a Rakúsku po boku primátora a zástupcov mesta. V rámci Slovenska koncertoval tri krát v Primacionálnom paláci v Bratislave, na kultúrnych dňoch mesta Kremnica, na kultúrnom podujatí pri príležitosti 700. výročia založenia Turian. * V meste Martin sa v roku 1998 uskutočnili tri koncerty v rámci kultúrnych podujatí mesta. Zbor vydal v roku 1998 prvé profilové CD za podpory firmy GITY a HOECHST BIOTIKA. * Na začiatku roku 1999 zbor zopakoval úspešné koncerty zádušnej omše REQUIEM od W.A.Mozarta v spolupráci s ŠKO Žilina, Žilinským miešaným zborom a sólistami Opery SND Bratislava. Koncerty sa uskutočnili v Dome umenia Fatra v Žiline a v Kine 1.máj vo Vrútkach 25.-27.03.1999. * Zbor sa zúčastnil v Banskej Bystrici súťaže V.F.Bystrého kde získal ohodnotenie "Zlaté pásmo". Zbor ďalej účinkoval 13.06.1999 v Evanielickom kostole v Martine, 21.08.1999 na oslavách preberania kráľovského erbu na Lipovci. V septembri na požiadanie Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach odprevadil na poslednej ceste pani Máriu Galandovú.* Rok 1999 zbor ukončil slávnostne, a to naštudovaním diela Mše D dur od A.Dvořáka v spolupráci ŠKO Žilina, sólistami Opery SND Bratislava, sopranistkou Nao Higano (Japonsko) a dirigentom Tsugio Maedo (Japonsko). Koncerty sa uskutočnili v Dome umenia Fatra v Žiline (04. a 05.11.1999) a 06.11.1999 v rímskokatolíckom kostole Martin – Sever pri príležitosti Dní mesta Martin. * V roku 2001 sa zbor umiestnil na druhom mieste v medzinárodnej súťaži komorných zborov v Jihlave v ČR. V tom istom roku oslávil 10. výročie založenia slávnostným koncertom v Evanjelickom kostole v Martine. * V apríli roku 2002 reprezentoval zbor mesto Martin na slávnostiach v Holandsku v meste Hogeveen a vystupoval aj pred Holandskou kráľovnou. V tom istom roku natočil vďaka sponzorom druhé profilové CD. * V roku 2003 naštudoval zbor v spolupráci s ŠKO Žilina Veľkonočné oratórium J.S.Bacha (04/2003), zúčastnil sa Vranovských zborových slávností s medzinárodnou účasťou (06/2003), vystupoval v Martine pri príležitosti dní Európskej kultúry (08/2003). V októbri 2003 koncertoval na spoločnom koncerte s Teréziou a Jánom Babjakovcami v katolíckom kostole sv. Martina, pre Červený kríž v hoteli Turiec, absolvoval samostatné koncerty v Pezinku a pre poľskú komunitu v katolíckom kostole vo Viedni. V októbri a decembri sa uskutočnili dva duchovné koncerty v Martine. * V roku 2004 naštudoval (06/2004 až 09/2004) a interpretoval zbor v rámci Medzinárodného jesenného festivalu NEOSOLIUM v Banskej Bystrici (10/2004) dielo Missa asumpta est Maria, autor Marc Antoine Charpentier , s profesionálnym orchestrom, dobovými nástrojmi a sólistami. Toto dielo chceme ponúknuť v najkratšom možnom čase Martinskej, Žilinskej a Trnavskej hudobnej verejnosti. V roku 2005 plánujeme naštudovať ďalší repertoár a prezentovať sa čo najširšiemu publiku.

Zriaďovateľ

 Kultúrne centrum mesta Martin

Diskografia

 1998 a 2002 - profilové CD

<späť na zoznam zborov>