* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 Zbor sv. Anny

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 Vinné

Počet členov

 10-20

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 sites.google.com/view/vinnerimkat/domovská-stránka

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Začiatok pôsobenia zboru sv. Anny, pri rímsko-katolíckom kostole sv. Anny vo Vinnom môžeme datovať do rokov 1976 – 1977. Odvtedy nepretržite tvorí súčasť liturgických slávení vo farskom chráme. Počas tohto obdobia sa stal z mládežníckeho zboru zbor dospelý a vystriedalo sa v ňom množstvo spevákov. Sú tu však aj takí, ktorí v ňom bez prestávky pôsobia od jeho prvých krokov až po dnes. Okrem liturgických slávení v domácom prostredí sa zbor zúčastnil viacerých speváckych prehliadok, vystúpení, duchovných a cirkevných akcií okresného i krajského charakteru. V bohatom repertoári zboru sú okrem gospelových mládežníckych piesní konca minulého storočia aj štvorhlasné skladby hudobných skladateľov ako Mozart, Beethoven, Čajkovskij, Palestrina, Dvořak a ďalší. Nezanedbateľné sú gregoriánske skladby, piesne Jednotného katolíckeho spevníka v štvorhlasnej úprave, ako aj súčasná sakrálna hudobná tvorba. V roku 1996 vznikla prvá nahrávka zboru pod názvom Našou cestou je láska. O pár rokov neskôr, v roku 2010 vznikla druhá nahrávka s vianočnými skladbami pod názvom Pri vinianskych jasličkách. Zbor od jeho začiatkov až po dnes vedie Terézia Hujová.

Zriaďovateľ

 

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>