* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 Chorus Regina Pacis

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 Žiar nad Hronom

Počet členov

 10 - 20

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Chorus Regina Pacis je zmiešaný spevácky cirkevný zbor dospelých. Svoju činnosť začal v roku 2018 na jar, a to na podnet miestneho organistu M.Tomášika, ktorý sa stal aj vedúcim a dirigentom zboru. Oficiálnym dátumom vzniku zboru sa stal 15. September 2018, pri príležitosti slávnosti Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska a miestneho kostola, kde zbor pôsobí. Zbor sa pravidelne zúčastňuje na nedeľných bohoslužbách a na slávnostiach vo farnosti i v okolitých farnostiach. Do repertoáru zboru patria najmä klasické skladby rôznych skladateľov, spevy z Taizé i zľudovené náboženské piesne.

Zriaďovateľ

 farnosť Sedembolestnej Panny Márie v Žiari nad Hronom

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>