* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 Chrámový spevácky zbor Fatimskej Panny Márie

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 Vranov nad Topľou

Počet členov

 

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Zbor vznikol v apríli 2003 z iniciatívy prvej zbormajsterky Márie Mendel. V začiatkoch mal zbor okolo 26 - 28 členov. Tvorili ho muži a ženy. V tej dobe boli speváci na konci produktívneho veku. V súčasnosti tvorí zbor okolo 20 – 25 členov, väčšie zastúpenie majú ženy a zhruba z troch štvrtín ho tvoria zakladajúci členovia zboru. Priemerný vek v súčasnosti je 66 rokov. Zbor sa bližšie charakterizuje ako seniorský spevácky zbor, s výnimkou pár mladších členov. Zbor mal 4 zbormajsterky. Od roku 2017 až do súčasnosti vedie zbor súčasná dirigentka Dagmar Slivková. Až v roku 2017 prijal zbor oficiálny názov „Chrámový zbor Fatimskej Panny Márie“ podľa názvu patrónky nového kostola vo farnosti Vranov nad Topľou-Čemerné. Dovtedy mal zbor len všeobecný názov a to dospelácky spevácky zbor. Zbor má široký repertoár cirkevných skladieb z rôznych období cirkevného roka. Mnohé skladby zo svojho repertoáru spieva v slovenčine, latinčine ale aj v iných jazykoch. Väčšinou spieva a capella, ale i s doprovodom klavíra (orgánu). Najčastejšie spieva trojhlasné skladby alebo iné jedno až trojhlasné úpravy skladieb. Hlasovo má zastúpené všetky hlasy okrem tenoru. Sem tam vypomáhajú v tenore hosťujúci speváci. Zbor spieva pravidelne na sv. omšiach počas veľkých sviatkov ale i počas roka a sem tam hosťuje v iných farnostiach.

Zriaďovateľ

 

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>