* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 Zbor Anky Repkovej - Spievanie nás baví

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 BRATISLAVA

Počet členov

 30

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 www.ankarepkova.sk/spievanie-nas-bavi

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 *Zbor Anky Repkovej - Spievanie nás baví* je zmiešaný spevácky zbor pre dospelých. Jeho členom sa môže stať každý, kto rád spieva, a to bez konkurzu. Jeho filozofiou je dať priestor *každému, bez ohľadu na predchádzajúce spevácke (ne)skúsenosti*. Repertoár zboru je žánrovo aj jazykovo rôznorodý: americký gospel, muzikálové a moderné piesne, vlastná tvorba dirigentky zboru Anky Repkovej a na sprestrenie občas aj slovenské ľudovky.

Zriaďovateľ

 

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>