* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 CANTUS - MIEŠANÝ SZ

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 BRATISLAVA

Počet členov

 

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 www.cantus.tym.sk

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Miešaný spevácky zbor CANTUS z Bratislavy s dirigentom Mgr. Art. Jurajom Jartimom je popredným slovenským speváckym zborom reprezentujúcim Bratislavu a Slovensko nielen doma, ale aj v zahraničí. So zborom spolupracovali viacerí slovenskí a zahraniční dirigenti, orchestre a sólisti. Minulý rok oslávil zbor 25. výročie svojho vzniku. V repertoári má skladby duchovného charakteru, spirituály, úpravy ľudových piesní, ale aj súčasnú hudbu.poslednej súťaži A-zborov v roku 1992) vedie zbor aj k interpretácii oratórnych a omšových opusov, k spolupráci s profesionálnymi telesami a sólistami doma i v zahraničí.

Zriaďovateľ

 Občianske združenie PRO CANTUS

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>