* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 CANTUS CANTILENA

Kategória

 mládežnícky


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 TURČIANSKE TEPLICE

Počet členov

 70 - 80

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Dievčenský spevácky zbor Cantus Cantilena Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach vznikol v roku 1982 z podnetu terajšieho vedúcehoa dirigenta PaedDr. Jána Leporisa. Členkami zboru sú študentky pedagogickej a sociálnej akadémie, budúce učiteľky materských škôl a vychovávateľky školských zariadení. DSZ Cantus Cantilena sa od roku 1986 do roku 2000 zúčastňoval krajských a celonárodných festivalov a súťaží. Zúčastnil sa medzinárodných súťaží mládežníckych speváckych zborov v belgickom Neerpelte ( I. pásmo ), v slovinskom Celje ( 5. miesto ) a v Pardubiciach ( strieborná medaila ). Úspešne koncertoval vo Francúzsku, Belgicku, Švajčiarsku, Českej republike, Taliansku, Poľsku a Srbsku – Čiernej Hore. Zbor pripravuje koncertné programy pre deti matrerských a žiakov základných škôl. Jeho dramaturgia obsahuje skladby slovenských a svetových skladateľov všetkých štýlových období.

Zriaďovateľ

 Pedagogická a sociálna akadémia

Diskografia

 Cantus Cantilena, 1999

<späť na zoznam zborov>