* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 Občianske združenie CANTUS

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 ZLATÉ MORAVCE

Počet členov

 10 - 20

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Cirkevný spevácky zbor Cantus založila v októbri 1993 Mgr. Pia Podhorná. Väčšinu členov zboru tvoria bývalí speváci „ Schola cantorum „. Máme v repertoári veľké množstvo skladieb významných skladateľov ako starobilý Paletrína, Mozart, Bethoven, Bach, Haydn, Verdi, pozdejší majstri ako Trnavský , Billa, Cikker a pod. Na našich koncertoch vystupuje cirkevný spevácky zbor v skladbách v rôznych jazykoch. Spievame latinsky – hlavne na sv. omšiach vo farskom kostole sv. Michala v Zlatých Moravciach, potom starosloviensky, taliansky a samozrejme slovensky. Náš zmiešaný 4- hlasný spevácky zbor tvoria amatéri zo Zlatých Moraviec a okolia, ktorí sú oddaní pre zborový spev chrámovej hudby starých ale aj súčasných majstrov. Už po krátkom čase na sviatok sv. Cyrila a Metoda v roku 1994 sme spievali na oslave v Rumunsku. Dňa 30.6.1995 bolo na letisku v Nitre stretnutie mládeže so sv. otcom Jánom Pavlom II. kde aj náš cirkevný spevácky zbor účinkoval. V auguste sme robili koncert v dóme sv. Štefana a spievali sme aj vo Votivkirche vo Viedni. Veľmi sme sa tešili, že sme mohli spievať aj na sv. omši, ktorú celebroval sv. otec Ján Pavol II. vo Vatikáne. Zúčastnili sme sa aj na audiencii v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme, kde nás osobne prijal mons. Dominik Hrušovský a aj tu sme usporiadali koncert. Potom nasledovala sieť koncertov v Assisi, Siene aj vo Florencii. Spievali sme aj na oslave 920. výročia Benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku, na rôznych mariánskych púťach, na primičných sv. omšiach. Vystupovali sme aj pri príležitosti osláv 4. výročia „ Zvrchovanosti Slovenskej republiky „ v roku 1996 na námestí v Zlatých Moravciach. Dokonca nás pozval na 25. výročie manželstva Joel de Lille – riaditeľ kráľovskej akadémie Gent Belgicko, kde sme sakrálnym spevom spríjemnili sv. omšu. V roku 1997 sme spievali pri príležitosti 250. výročia vysvetenia farkého kostola sv. Michala. Robili sme koncert aj v Egeri v Maďarsku v roku 2002 a 2012. Zúčastňovali sme sa aj na festivaloch cirkevných zborov a na akciách „ Zbory mestu Nitra“. Slovenský rozhlas vysielal v priamom prenose sv. omšu, na ktorej sme spievali. Koncertovali sme aj v kláštore Melk v Rakúsku. Každoročne uskutočňujeme vianočný koncert. Spievame na rôznych príležitostných podujatiach a taktiež sa prezentujeme aj na okresných a krajských prehliadkach speváckych zborov. V roku 2009 žiaľ dirigentka zomrela a tak sa zboru v roku 2010, na žiadosť členov, ujala dirigentskej pozície Soňa Meňhertová - naša sólistka. Pretože členovia nášho zboru spievajú s veľkým zanietením a radosťou, chceli by sme naďalej v tomto poslaní pokračovať.

Zriaďovateľ

 Rímsko-katolícky farský úrad Zlaté Moravce

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>