* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 COLLEGIUM CANTUS

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 BANSKÁ BYSTRICA

Počet členov

 

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 www.collegiumcantus.szm.sk

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Repertoár zboru obsahuje sakrálnu a svetskú tvorbu, úpravy ľudových piesní rôznych národov, vianočné a novoročné skladby a koledy, slovenské národné a vlastenecké piesne, spirituály, muzikály aj populárne skladby. Umeleckým vedúcim a dirigentom zboru je od r.1985 doc. PaedDr. Milan PAZÚRIK, CSc., vedúci katedry Hv, Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a od r. 2006 vo funkcii vicedirigentky pôsobí Mgr. Miroslava ŠMÁLOVÁ.

Zriaďovateľ

 Dom Matice slovenskej

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>