* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 EFFATHA

Kategória

 mládežnícky


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 ŠUŇAVA

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Effatha je cirkevný mládežnícky spevácky zbor, ktorý vznikol v roku 1998. Pravidelne sa zúčastňuje na bohoslužbách v Šuňave, ale aj v iných farnostiach. Prezentuje sa na každoročnom festivale Hľa Tvoja Matka v Ľubici a niekoľkokrát účinkoval aj v zahraničí. Repertoár zboru tvoria predovšetkým gospelové skladby a často je oživený vlastnou tvorbou členov zboru. Zakladateľkou a dirigentkou je Lucia Bérešová.

Zriaďovateľ

 

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>