* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 ECHO - MLÁDEŽNÍCKY SPEVÁCKY ZBOR V POPRADE

Kategória

 mládežnícky


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 POPRAD

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 zbor.idtcs.sk

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Činnosťou echo - mládežníckeho speváckeho zboru v Poprade je výber, úprava a nácvik piesní, ktoré tvoria časť omšovej liturgie na sv. omšiach pre mládež. Popri tom sa venuje aj rozvoju hrania na hudobných nástrojoch - hlavne v oblasti improvizácie - u členov zboru, ktorí tvoria zároveň sprievodnú kapelu.

Zriaďovateľ

 Rímskokatolícka Cirkev, farnosť POPRAD

Diskografia

 Skrytý Kráľ (POPRAD, 2003)

<späť na zoznam zborov>