* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 GRÉCKO-KATOLÍCKY ZBOR P.P.GOJDIČA

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 VRANOV NAD TOPĽOU

Počet členov

 

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Zbor vznikol v roku 1990 z iniciatívy vtedajšieho okresného dekana a správcu farnosti o. Mgr. Františka Puciho. Absolvoval vystúpenia v mnohých mestách Slovenska, ale aj v Rakúsku, Nemecku a Česku. Dirigentkami zboru sú Mgr. Jana Višňovská a Mgr. Mária Šandorová. V roku 1992 prijal zbor do názvu meno svojho biskupa - mučeníka Petra Pavla Gojdiča. Zbor má široký repertoár staroslovienskych chorálov, liturgických piesní a pobožností. Mnohé skladby zo svojho repertoáru spieva v staroslovienčine. Známy je svojou Cyrilo-metodskou akadémiou, s ktorou vystúpil v roku 1994 na celoslovenských Cyrilo-metodských oslavách v Nitre a iných mestách a obciach Slovenska. Pravidelne sa zúčastňuje na festivale cirkevných zborov v Snine a na festivale grécko-katolíckych zborov v Košiciach. V decembri 1996 vydal magnetofónovú nahrávku pod názvom Chvalite Hospoda a v roku 1997 naspieval pre štúdio Cantus Akatist k Bohorodičke. Zbor viackrát spieval na rozhlasových prenosoch slovenskej a staroslovienskej gréckokatolíckej liturgie. V roku 1998 bol účastníkom medzinárodnej speváckej súťaže duchovnej a cirkevnej hudby "Iuventus mundi cantat" v Olomouci. Spomedzi dvanástich chrámových zborov svojej kategórie si z tohto významného festivalu odniesol striebornú medailu.

Zriaďovateľ

 

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>