* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 CHORUS MINOR

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 LEVOČA

Počet členov

 10 - 20

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Komorný spevácky zbor CHORUS MINOR vznikol v roku 1998. Jeho zriaďovateľom je ZUŠ Levoča. Pod vedením dirigentky Márie Kamenickej sa zbor venuje skladbám rôzneho charakteru. Do svojho repertoáru zaraďuje skladby duchovné i svetské, skladby starých majstrov, ale aj súčasnú hudbu. Aktívne spolupracuje s magistrátom mesta Levoča, Spišským múzeom v Levoči, SÚZ Levoča a minoritským kostolom v Levoči * Medzi výraznejšie úspechy patria: - Strieborné pásmo na súťažnej prehliadke chrámových a svetských zborov v roku 2003 "Námestovské hudobné slávnosti", - Zlaté pásmo a titul "Absolutný víťaz" kategórie na Medzinárodnom festivale adventnej a vianočnej hudby "Pražské Vánoce 2003", - v roku 2006 na Medzinárodnom festivale "Svátky písní" v Olomouci zbor získal zlatú medailu v kategórii komorných speváckych zborov a zlatú medailu v kategórii gospel, spirituál, jazz, - v roku 2007 na II. Medzinárodnom festivale speváckych zborov FESTA CHORALIS Bratislava zbor získal striebornú medailu v kategórii gospel, spirituál, jazz a zlatú medailu v kategórii duchovná a cirkevná hudba a capella.

Zriaďovateľ

 ZUŠ Levoča

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>