* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 CHRÁMOVÝ ZBOR APOŠTOLA PAVLA

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 BREZNO

Počet členov

 30 - 40

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 www.chzap.sk

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Evanjelický miešaný spevácky zbor

Zriaďovateľ

 Občianske združenie KRESŤAN Brezno

Diskografia

 CD Ďakujem Bože, CD Ježiš, náš Priateľ

<späť na zoznam zborov>