* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 CHRÁMOVÝ ZBOR CAMPANA

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 BREZNIČKA

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Cirkevný zmiešaný spevácky zbor

Zriaďovateľ

 Rim. kat. farský úrad Breznička

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>