* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 CHRÁMOVÝ ZBOR SV. ANTONA A VALENTÍNA

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 Spišská Belá

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Chrámový zbor vznikol v roku 2008. Spievame hlavne na slávnostných omšiach a koncertoch.

Zriaďovateľ

 Rímsko-katolícky farský úrad Spišská Belá

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>