* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 CHRÁMOVÝ ZBOR SV. JURAJA

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 LIKAVKA

Počet členov

 30 - 40

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 www.likavka.sk

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Chrámový zbor, ako vyplýva i z názvu sa orientuje na chrámovy spev, ktorý doprevádza hlavne bohoslužby vo farnosti, realizuje sa pri rôznych cirkevných alebo obecných slávnostiach. Zbor je tvorený z dospelých, mládeže i detí. Členovia chrámového zboru tvorili súčasť s výberom spevokolov spišskej dieceéy pri doprevádzaní slávnostnej bohoslužby, ktorú celebroval sv. otec Jan Pavol II v roku 2003 v Banskej Bystrici.

Zriaďovateľ

 Farský úrad Likavka

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>