* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 CHRÁMOVÝ ZBOR V TEKOVSKEJ BREZNICI

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 TEKOVSKÁ BREZNICA

Počet členov

 10 - 20

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 spevokol.chytry.cz

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Chrámový zbor v Tekovskej Breznici vznikol v roku 2006 a odvtedy sa pravidelne zúčastňuje sv. omší na čele s Mgr. M. Volentierovou. Sme amatérsky zbor s potenciálom profesionálov.

Zriaďovateľ

 Rímskokatolícky farský úrad v Tekovskej Breznici

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>