* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 JUBILATE DEO

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 BREZNO

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 jubilatedeo.szm.sk

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Miešaný spevácky zbor Jubilate Deo, čo v preklade znamená Oslavujme Pána, vznikol na jar roku 2000. Pôsobí pri Rímsko-katolíckom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Brezne za podpory dp. dekana Mgr. Jaroslava Kadleca. * Spevácky zbor do decembra 2003 viedla Mgr. Eva Králová, absolventka Univerzity Mateja Bela, Fakulty humanitných vied v Banskej Bystrici. Od januára 2003 dirigentské a umelecké vedenie prevzala Stanislava Kokavcová, ktorá sa zároveň stará o hlasovú výchovu členov. Po absolvovaní konzervatória študuje hudbu na Univerzite Mateja Bela. Repertoár spevokolu tvoria klasické sakrálne diela, spirituály a rock s duchovnou tématikou. Toho času má zbor 25 členov a prezentoval sa niekoľkými koncertami v rámci Slovenska. Komorná zložka zboru spoluúčinkovala aj na sv. omši, ktorú v polovici septembra tohto roku na Námestí SNP v Banskej Bystrici celebroval pápež Ján Pavol II. * Hlavným poslaním zboru je oslavovať Boha spevom, účasťou na sv. omšiach i na rôznych vystúpeniach a tým rozsievať radosť medzi ľudí.

Zriaďovateľ

 RKFÚ Brezno

Diskografia

 Hail Holy Queen * Dobrá Novina

<späť na zoznam zborov>