* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 KATEDRÁLNY ZBOR SV. CYRILA A METODA

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 KOŠICE

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 www.byzantke.szm.sk

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Repertoár zboru tvoria liturgické a iné sakrálne skladby v cirkevnoslovanskom a slovenskom jazyku. V poslednom čase sa zbor venuje aj ľudovému cirkevnému spevu – prostopíniju. Hlavným poslaním zboru je služba katedrálnemu chrámu pri bohoslužbách a rôznych slávnostiach, ktoré sa konajú po založení Košického exarchátu. Zbor sa zúčastnil na doteraz všetkých ročníkoch Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu. Počas svojej činnosti vystupoval v Čechách, Maďarsku, Rakúsku, Taliansku a Španielsku.

Zriaďovateľ

 Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda, Moyzesova 40, 040 01 Košice

Diskografia

 V rokoch 1992 a 1994 boli v spolupráci so Slovenským rozhlasom vydané dve audiokazety a v roku 2002 Vianočné koledy na CD nosičoch.

<späť na zoznam zborov>