* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 KOŠICKÝ SPEVÁCKY ZBOR UČITEĽOV

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 KOŠICE

Počet členov

 

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 www.kosice-city.sk/kszu/kszu.htm

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Košický spevácky zbor učiteľov vznikol v r. 1948 pod názvom Spevokol košických učiteľov. Od r. 1958 paralelne s ním pracoval Okresný učiteľský spevokol Košice - vidiek. V roku 1967 spojené zbory prijali názov Košický spevácky zbor učiteľov. V rokoch 1964-1972 zbor umelecky viedol Vojtech Adamec, dirigent Košického rozhlasového orchestra a Slovenského ľudového umeleckého kolektívu v Bratislave. * V rokoch 1972-76 bol umeleckým vedúcim zboru Ondrej Lenárd, šéfdirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Po ňom v r. 1976 preberá umelecké vedenie zboru Karol Petróczi, koncertný majster Štátnej filharmónie v Košiciach. V rokoch 1988-90 mimoriadne úspešne s ním spolupracoval Róbert Stankovský, pod ktorého vedením zbor v roku 1988 získal Zlatý veniec mesta Bratislavy. * Vedúcim zboru od r. 1959 až do roku 1994 bol zaslúžilý učiteľ Ján Žabka, ktorý zabezpečil do zboru najlepšie umelecké osobnosti do funkcie dirigentov. Počas svojho pôsobenia v zbore zorganizoval vyše 800 koncertov a vystúpení doma i v zahraničí. Zrealizoval 34 koncertných turné do 14-tich európskych štátov, v ktorých sa vystúpenia KSZU stretli s priaznivým ohlasom poslucháčov i umeleckej ktritiky. Po 36 rokoch aktívneho spievania a vedenia zboru odovzdáva v roku 1994 žezlo MUDr. Pavlovi Vileníkovi, ktorého v roku 1995 strieda terajší predseda zboru Ing. Ladislav Kucko. Žabkova historická zásluha na skutočnosti, že KSZU sa stal neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho života Košíc ostáva trvalá.

Zriaďovateľ

 

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>