* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 LAUDAMUS

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 SVIT

Počet členov

 30 - 40

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 www.laudamus.wbl.sk

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Miešaný spevácky zbor LAUDAMUS vznikol v roku 1992 z iniciatívy nadšencov sakrálnej zborovej hudby. Pracuje formou skúšok a v súčasnosti okolo 30 členov sa tejto ušľachtilej činnosti venuje dobrovoľne a vo svojom voľnom čase. Spevácky zbor LAUDAMUS sa zameriava na interpretáciu skladieb sakrálneho charakteru, skladieb určených pre liturgiu a v poslednom období zbor svoj repertoár rozširuje aj o svetské a ľudové skladby. Repertoár zboru poskytuje široký záber skladieb rôznych historicko – štýlových období od renesancie až po súčasnosť, uvádza taktiež skladby gregoriánskeho chorálu, východnej liturgie a černošské spirituály. Sídlom zboru je mesto SVIT. Vďaka významnej a účinnej podpore vedenia mesta Svit, rímsko katolíckej farnosti vo Svite, ústretovým vzťahom s odborom kultúry mestského úradu Svit a mestského kultúrneho strediska v Poprade sa zbor okrem účinkovania na rôznych liturgických slávneniach, svätých omšiach venuje koncertnej činnosti v niektorých mestách Slovenska, účinkoval na prehliadke cirkevných speváckych zborov v Kamienici,(Poľsko). V súčasnosti participuje na projekte - PIESEŇ SPÁJA NÁRODY - spoluprácou s miešaným speváckym zborom z Nowého Targu GORCE s podporou Európskych kultúrnych fondov. Zbor LAUDAMUS je nositeľom ocenení ZLATÉ PÁSMO a STRIEBORNÉ PÁSMO VII. a VIII. ročníka medzinárodnej súťaže cirkevných speváckych zborov festivalu NÁMESTOVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI v Námestove (Slovensko). Do budúcnosti chce LAUDAMUS rozvinúť spoluprácu s ďaľšími kultúrnymi inštitúciami, zúčastňovať sa festivalov speváckych zborov a absolvovať ďaľšie koncertné vystúpenia na Slovensku aj v zahraničí. Zbor chce úspešne reprezentovať mesto a farnosť Svit v rámci partnerských družobných dní v Českej Třebovej a Knurowe.

Zriaďovateľ

 rím. – kat. farnosť Svit, mesto Svit

Diskografia

 máj 2007 – CD – JUBILATE DEO v rámci projektu Pieseň spája národy

<späť na zoznam zborov>