* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 LIENKA

Kategória

 detský


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 HANDLOVÁ

Počet členov

 40 - 50

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Zbor detí predškolského veku (3-6 rokov). Bol založený v r. 1975. Úspešne sa zúčastňuje okresných prehliadok speváckych zborov v Prievidzi, spolupracoval s televíziou a rozhlasom. Reprezentoval v Maďarsku / 1981, v ČR / 1999, 2001.* Korepetítor: Jana Chudá

Zriaďovateľ

 ZUŠ Handlová

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>