* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 MAGNÓLIA

Kategória

 detský


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 SOBRANCE

Počet členov

 50 - 60

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 www.dszmagnolia.host.sk

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Charakteristika: DSZ Magnólia patrí medzi najvýraznejšie zborové telesá na Slovensku. Pôsobí pri ZUŠ v Sobranciach od roku 1985. * Jeho zakladatelkou a doterajšou dirigentkou je Viera Džoganová. V zbore pracuje cca 100 detí v troch oddeleniach. V dvoch prípravkách cca 40 detí a v základnom koncertnom zbore 60 detí. Vzhladom na generacnú výmenu v tomto školskom roku došlo k omladeniu tohto kolektívu a veková hranica z 11-18 rokov sa posunula na 8-14 rokov. Za 18 rokov sa Magnólia stala neodmyslitelnou súcastou kultúrneho života mesta Sobrance. Zbor sa rocne predstaví asi na pätdesiatich koncertoch doma a v zahranicí. V roku 1992 DSZ Magnólia nahral audiokazetu IANOCE S MAGNÓLIOU a v roku 2000 CD-RUSADLE. Nahrával v rozhlase a televízii. * Zbor naštudoval široký a rôznorodý repertoár od diel starých majstrov cez úpravy ludových piesní až po tvorbu súcasných hudobných skladatelov. * Na klavíri zbor doprevádza od roku 1993 Magdaléna Mirossayová. * DSZ Magnólia je laureátom viacerých domácich, ale aj medzinárodných sútaží: *- 1.pásmo s pochvalou poroty na celoštátnej sútaži ,"MLÁDEŽ SPIEVA" v roku 1995 a 1997 v Prievidzi * - zlatá medaila + cena predsedu Matice Slovenskej na celoštátnej sútaži maticných speváckych zborov '96 v B.Bystrici. * - zlatá medaila na medzinárodnej sútaži DSZ v Nyíregyháze v Madarsku v roku 1996 * - zlatá medaila na medzinárodnej sútaži ,,Svátky písní" v Olomouci v roku 1997 v kategórii detské spev. zbory do 16 rokov * - zlatá medaila na medzinárodnej sútaži ,,Svátky písní" v Olomouci v roku 1997 v kategórii duchovnej hudby * - zlatá medaila na medzinárodnej sútaži DSZ v Juhoslávii (Banja Koviljaca'98) * - 4.cena na svetovej sútaži ,,International Musical Eisteddfod 1998 v anglickom Llangollene * - strieborná medaila na medzinárodnej sútaži sakrálnych skladieb v gréckej Preveze 1999 * - 1. cena na Eurpees Muziekfestival voor de Jeugd v belgickom Neerpelte 2002 * - 1. pásmo a cena Hudobného fondu na celoštátnej sútaži Mládež spieva 2003 v Prievidzi * - Tretie miesto na svetovej sútaži v talianskom Arezzo 2003

Zriaďovateľ

 ZUŠ Sobrance

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>