* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 MARTINSKÝ SPEVOKOL PRI ŽIVENE

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 MARTIN

Počet členov

 40 - 50

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Zborový spev má v Martine dlhoročnú tradíciu. Predchodcom Martinského spevokolu bol Slovenský spevokol, založený v Turčianskom Svätom Martine v roku 1872, ktorý plnil poslanie vyjadrené heslom "Spevom budiť lásku k rodu". Novodobým pokračovateľom bol Spevokol turčianskych učiteliek , ktorý od roku 1971 viedol Ján Ďurík. V roku 1981 sa zboru ujal dirigent a umelecký vedúci Božidar Vongrej, ktorý položil základ terajšej podoby Martinského spevokolu. Od roku 1991 bol dirigentom zboru PaedDr. Ivan Piliš, ktorý rozšíril členskú základňu najmä o mladých spevákov. V roku 1998 so zborom spolupracoval Mgr.art. Pavol Procházka. Súčasným dirigentom a umeleckým vedúcim zboru je PaedDr. Ján Leporis ( 1999 ), ktorý sa zameral na kultivovaný hlasový prejav zboru a rozšírenie dramaturgie o skladby sakrálneho charakteru. * Spevokol je úzko spätý s kultúrno – spoločenským dianím mesta a Matice slovenskej. Učinkuje pri rôznych národných oslavách a jubileách, chrámových koncertoch doma i v zahraničí. Koncertoval v Česku, Maďarsku, Francúzsku, Dánsku, Holandsku, Taliansku, Grécku, Srbsku – Čiernej Hore a Švajčiarsku. * Zbor získal na národných súťažiach speváckych zborov od roku 1986 tri zlaté a dve strieborné ocenenia ( posledné ocenenie na Námestovských zborových slávnostiach 2004 ). V roku 1994 vydal Martinský spevokol svoj prvý CD nosič a v roku 2002 druhý, zostavený z duchovnej zborovej literatúry.

Zriaďovateľ

 od roku 1999 Živena – Spolok slovenských žien v Martine

Diskografia

 Duchovná hudba, 2002

<späť na zoznam zborov>