* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR KARMEL

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 STROPKOV

Počet členov

 40 - 50

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Predstavujeme vám rímskokatolícky zmiešaný spevácky zbor Karmel zo Stropkova. Z histórie zboru : Bol založený v roku 1979 kaplánom Antonom Fabiánom, ktorý mal rád hudbu a spev. Vtedy ešte študent Andrej Nábožný spieval v zbore sv. Cecílie pri Dome sv. Alžbety v Košiciach a spolu s pánom kaplánom chodieval hrať po dedinách na svätých omšiach. Pri spoločných debatách počas ciest prišiel pán kaplán s myšlienkou založenia miešaného speváckeho zboru, lebo tradícia spevu tu bola. Vtedy dvadsaťpäťročný Ing. Andrej Nábožný, ktorému už zborový spev učaril, hoci laik, ale s citom pre hudbu, túto myšlienku prijal. Zbor aktívne pôsobil až do revolučných zmien v roku 1989. V tom čase nastal v zbore zlom, spôsobili ho nové posuny, zmeny a chaos a dirigentovi Ing. Andrejovi Nábožnému sa nepodarilo zbor udržať pohromade. V roku 1992 zbor svoju činnosť ukončil, ale jeho dirigent toto prerušenie činnosti zboru nebral za definitívne. Kdesi vo vnútri cítil, že k dirigovaniu sa o pár rokov vráti a spolu so svojimi spevákmi sa opäť postavia pred poslucháčov. Príchodom pána dekana Jána Šveca Bilého do farnosti Stropkov, ktorý prejavil túžbu počuť Karmel znovu, dochádza k obnoveniu činnosti zboru. A tak sa 3. 10. 2004 svojej činnosti ujíma jeho bývalý dirigent a spolu so svojím speváckym tímom píšu ďalšiu históriu zboru Karmel. Súčasnosť : Spevácky zbor Karmel sa po niekoľkých rokov prestávky opäť s chuťou pustil do práce. Počas jeho histórie sa v zbore vystriedalo okolo 70 členov. V súčasnosti pod vedením Ing. Andreja Nábožného v zbore spieva 39 členov, z ktorých sa každý svojím dielom snaží prispieť k úspechu a zažiť krásu spevu. Vo svojom repertoári ponúka okolo 90 skladieb, repertoár sa však stále rozrastá. Repertoár tvoria v prevážnej miere cirkevné piesne, národné piesne ale aj niektoré známe slovenské ľudové piesne. Jeho cieľom je v prvom rade šírenie kresťanskej kultúry a duchovnej piesne ľudským hlasom, ktorý vyviera z hĺbky duše a teší svojich poslucháčov. Vlieva do ich sŕdc precítenou piesňou radosť a vytvára príjemnú atmosféru pri akejkoľvek udalosti. Úspechy: Úspechom speváckeho zboru Karmel je už to, že obnovil svoju činnosť a môže tak, či už v miestnom kostole alebo v meste Stropkov pri rôznych príležitostiach, potešiť piesňou a umocniť atmosféru slávnostných chvíľ. Úspechom je roztlieskané a dojaté publikum. Zaužívanými sa stali výmenné koncerty pri rôznych sviatkoch a to nielen v iných mestách, ale aj v susednom Poľsku. Zbor sa zúčastňuje na rôznych prehliadkach speváckych zborov najmä v susednom Svidníku, ale aj v poľskom meste Dukla či Bilgoraj. Pri návšteve Krakova, či večného mesta Rím, Benátok si spevácky zbor s radosťou zaspieval v každom chráme, ktorý pri spoznávaní navštívil. Plány : Spevácky zbor Karmel chce svoj zborový spev neustále zlepšovať a aj naďalej pôsobiť nielen doma, ale aj v zahraničí. Mnohé úspechy, ktoré dosiahol sú motívom ísť vpred a neustále sa zlepšovať. Zbor sa postupne omladzuje, ale tento proces je ešte potrebný. Ak zdravie a sily dirigentovi a ostatným členom dovolia, hlavnou úlohou zboru v budúcnosti bude aj naďalej tvrdá práca, aby jej výsledkom bola náležitá oslava Boha a spokojný a dojatý poslucháč.

Zriaďovateľ

 Občianske združenie, MSZ KARMEL

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>