* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 MLÁDEŽNÍCKY ZBOR ECHO

Kategória

 mládežnícky


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 BRATISLAVA

Počet členov

 30 - 40

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 www.zborecho.sk

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Mládežnícky zbor ECHO z Bratislavy, aktívny doma aj v zahraničí, s repertoárom od renesancie po súčasnosť. Spolupracuje pri uvádzaní vokálno-inštrumentálnych diel s poprednými orchestrami a umelcami. Dirigent Ondrej Šaray

Zriaďovateľ

 Mgr. Art. Ondrej Šaray

Diskografia

 Echo (2000)

<späť na zoznam zborov>