* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 NOSTRO CANTO

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 PREŠOV

Počet členov

 30 - 40

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 www.unipo.sk/ruc/www/nostro

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Jedno z najmladších umeleckých telies Prešovskej univerzity vzniklo v roku 2001. V jeho čele stojí od začiatku zbormajsterka Mgr. Tatiana Kanišáková, PhD. Medzi členov  zboru patria milovníci hudby – predovšetkým študenti Katedry hudby FHPV, ale aj poslucháči iných fakúlt PU.  Počas svojej pomerne krátkej existencie zbor absolvoval veľa úspešných  vystúpení na pôde fakulty,  univerzity, mesta Prešov, ale  i  v  zahraničí. V r. 2003  sa  Nostro Canto podieľalo  na  naštudovaní  skladby  A. Brucknera  Te Deum,  ktorú  predviedlo  v spolupráci  s  akademickými  zbormi Rzesowskej Univerzity (Poľsko), Szegedskej univerzity (Maďarsko) a Rzesowského filharmonického orchestra  v rámci záverečného predstavenia koncertnej  sezóny v Rzesówe. Zbor svojim spevom taktiež  prispel  k  veľkolepej  prezentácii Slovenska,  keď  sa  v  marci  2004  zúčastnil  na  tzv. Telemoste  s pápežom Jánom Pavlom II.  v Dóme sv. Martina v Bratislave,  organizovanom  pri príležitosti 2. európskeho dňa univerzít.  Repertoár  zboru  vyniká  žánrovou pestrosťou, zahrňujúc skladby obdobia renesancie, baroka a  romantizmu, diela súčasných autorov, ľudové piesne z celého sveta, spirituály a pravdaže jazzové a muzikálové evergreeny.

Zriaďovateľ

 Prešovská Univerzita

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>