* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 OKRESNÝ UČITEĽSKÝ SPEVOKOL TATRAN

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Spevácky zbor naväzujúca na historické tradície Rupeldovských snažení. Zbor účinkuje v kultúrnom prostredí Liptova.

Zriaďovateľ

 Okresný učiteľský spevokol Tatran

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>