* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 PRO MUSICA

Kategória

 detský


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 MICHALOVCE

Počet členov

 50 - 60

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 

Zriaďovateľ

 Základná umelecká škola Michalovce

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>