INFO

 

 

Úvod Zborový spev Zbory Info Registrácia Linky E-mail: zbory@tekaton.sk

 


Dajte nám vedieť o Vašich akciách, koncertoch a súťažiach.

 Letný kurz zbormajstrov 

Tlačová správa

MLÁDEŽ SPIEVA 2022

13. – 15. MÁJ, PRIEVIDZA

 

V Bratislave 4. mája 2022 – Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva je po zrušenom „koronovom“ ročníku späť! na podujatí v Prievidzi sa bude oslavovať zborový spev, aj krstiť Zbierka piesní pre detské spevácke zbory od prof. Bela Felixa: Voláme vás!, ktorú vydalo Národné osvetové centrum.

„Je nám nesmiernym potešením, že môžeme po  mimoriadne náročnom období pandémie znovu uskutočniť celoštátnu súťaž a prehliadku Mládež spieva. Teraz je mimoriadne potrebné vysielať podporu a motiváciu smerom k všetkým speváckym zborom na Slovensku. Som presvedčený, že toto podujatie bude toho jasným dôkazom. Navyše budeme krstiť zbierku piesní od prof. Bela Felixa, ktorá uzrie svetlo sveta po dlhom úsilí a verím, že bude prospešná pre repertoár detských speváckych zborov,“ povedal odborný pracovník pre hudbu a spev NOC Mgr. art. Michal Stahl.

Podujatie 13. mája o 19.00 hod. v Kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi slávnostne otvorí spevácky zbor Artep z českého mesta Orlová, pod vedením zbormajsterky Petry Rašíkovej. Nasledujúci deň od  9.30 bude v priestoroch Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi prebiehať súťažná prehliadka speváckych zborov. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia je už tradične aj rozborový seminár, počas ktorého odborná porota v zložení: Mgr. art. et MgA. Oľga Bystrianska, prof. Belo Felix, PhD., PaedDr. Alfonz Poliak, PhD., Mgr. Tatiana Švaková, PhD., s predsedníčkou prof. MgA. Blankou Juhaňákovou, ArtD., odovzdá zbormajstrom cenné rady a pripomienky s cieľom pomôcť ich umeleckému vývoju a rastu.

Záverečný galakoncert spojený so  slávnostným vyhlásením výsledkov a s krstom Zbierky piesní pre detské spevácke zbory od prof. Bela Felixa: Voláme vás! sa začne o 19.00.
pre spevákov je pripravený workshop o hlasovej výchove zborových spevákov s lektorkou Darinou Andučič-Tóthovou. Workshop pre zbormajstrov na tému rozvoj dirigentských zručností povedie Tatiana Švajková a bude spojený s prezentáciou jej novej učebnice.

Vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva je Národné osvetové centrum. Hlavným organizátorom celoštátneho kola je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Národné osvetové centrum, Hudobný fond a záštitu nad podujatím prevzala primátorka mesta Prievidza JUDr. Katarína Macháčková.

Ďalšie informácie o súťaži Mládež spieva nájdete na  https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/mladez-spieva/ http://www.rkcpd.sk/ .

 

Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava
nocka@nocka.sk

 

Plagát

Správa

Plagát TS_Mladez_spieva_2022

V Bratislave 4. mája 2022

 Letný kurz zbormajstrov 

Pozdravujeme Vás zo slovenského veľvyslanectva v Bruseli.

V nadväznosti na list adresovaný ambasáde z Flámskeho spoločenstva by sme radi upriamili pozornosť na udalosť

11th World Choir Games 2021

ktorá sa uskutoční v Belgicku v  mestách Antverpy a Gent,

od 30. októbra do 7. novembra 2021.

Prihlásenie do súťaže je možné do 15. júna2021.

Súťaž je určená pre zbory z celého sveta, ktoré majú záujem ukázať svoj talent na tohtoročných hrách.

Svoje miesto v olympiáde si nájdu mladiství aj dospelí v rôznych kategóriách.

Cieľom súťaže je spojiť ľudí všetkých národností, kultúr a ideológii pomocou nádherného spevu.

Stránka akcie: www.wcg2021.com

 

Info

Program

 Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v  Bruseli - máj 2021

 Letný kurz zbormajstrov


Milí dirigenti,

srdečne vás opäť pozývam na 

Letný kurz zbormajstrov,

ktorý sa koná 4.-10.júla 2017 v ZUŠ v Rimavskej Sobote.


Termín zaslania prihlášky je 8. 6. 2017. Zároveň Vás veľmi pekne prosím o propagáciu akcie medzi vašimi kolegami, priateľmi a známymi.


Pozvánka a prihláška v prílohe.
 

Pozvánka

Prihláška

Program Prihláška

Eleonóra Hunčagová - máj 2017

 Autorská skladateľská súťaž


Národné osvetové centrum v spolupráci so Slovenským ochranným zväzom autorským
 vyhlasuje

AUTORSKÚ SKLADATEĽSKÚ SÚŤAŽ
na skladby pre detské spevácke zbory a spevácke zbory dospelé miešané a ženské.

Do súťaže sa môžu zapojiť tak etablovaní skladatelia, ako aj poslucháči umeleckých škôl i ďalší záujemcovia bez vekového alebo iného obmedzenia.

Uzávierka súťaže je 29. 2. 2016.

Finančné ceny pre víťazov súťaže poskytla SOZA.

Prajeme vám veľa tvorivých nápadov a tešíme sa na vaše skladby

Viac informácii nájdete v prílohe.

Vyhlásenie

Program

Eleonóra Hunčagová - december 2015

 16. a 17.10.2015, Košice


Národné osvetové centrum Bratislava
Občianske združenie Brilliant Košice

Celoštátna postupová sútaž a prehliadka speváckych zborov (dospelí)

2. ročník
venovaný 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra

 

Do Košíc príde súťažiť 320 spevákov z celého Slovenka.

Všetci ste srdečne vítaní !!!! 

za organizátorov E. Hunčagová

 

Plagát

Program

Eleonóra Hunčagová - október 2015

 7.11.2015, Prievidza


Prievidzské zborové dielne

Organizátor: Spevácky zbor ROZKVET
Spoluorganizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Miesto: Regionálne kultúrne centrum v  Prievidzi, Záhradnícka 19

Termín: 7. november 2015
 

Propozície

Prihláška

Program Propozície - Súťaž

Eleonóra Hunčagová - október 2015

 6. a 7.11.2015, Banská Bystrica


Mesto Banská Bystrica
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Národné osvetové centrum Bratislava
Farnosť Banská Bystrica – Katedrála sv. Františka Xaverského

pripravujú

35. festival zborového spevu
Viliama Figuša – Bystrého
so zahraničnou účasťou

6. a 7.11.2015
Banská Bystrica
 

Program

Súťaž

Prehliadka

Program Propozície - Súťaž Propozície - Prehliadka

Eleonóra Hunčagová - október 2015

 23.10 – 1.11.2015, ŠtekeňOver the Horizon

Pozvánka k účasti na česko-slovenskom vzdelávacom seminári pre pracovníkov s  mládežou (vo veku 13 -30 rokov)

Hlavný organizátor: NIPOS- ARTAMA, ČR
Spoluorganizátor: Národné osvetové centrum, SR

Termín: 23.10 – 1.11.2015, Štekeň
 

Pozvánka

Prihláška

Plagát Správa

Eleonóra Hunčagová - september 2015

 20. – 25. august 2013, Rimavská Sobota


Národné osvetové centrum v Bratislave
Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote
Základná umelecká škola v Rimavskej Sobote

pripravujú

Letný kurz zbormajstrov
v dňoch 20. – 25. augusta 2013
v Rimavskej Sobote
 

Info

Prihláška

Plagát Správa

Eleonóra Hunčagová - jún 2013

 14. – 16. júna 2013, Prievidza


44. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov, venovaný pamiatke slovenského hudobného skladateľa Zdenka Mikulu

MLÁDEŽ SPIEVA 2013

14. – 16. júna 2013

NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM V BRATISLAVE
REGIONÁLNE KULTÚRNE CENTRUM V PRIEVIDZI
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
OBVODNÝ ÚRAD TRENČÍN – ODBOR ŠKOLSTVA
KULTÚRNE a SPOLOČENSKÉ STREDISKO, PRIEVIDZA
ZUŠ L. STANČEKA, PRIEVIDZA
HUDOBNÝ FOND, BRATISLAVA
MESTO PRIEVIDZA
 

Plagát

Ppozvánka

Plagát Správa

Eleonóra Hunčagová - jún 2013

 20. októbra 2012, Banská Bystrica


Celoštátna súťaž a prehliadka zborového spevu dospelých 2012

Organizátor


Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica
Národné osvetové centrum Bratislava
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Hudobný fond Bratislava
 

Plagát

Správa

Plagát Správa

Eleonóra Hunčagová - október 2012

 10. – 13. augusta 2012, Banská Bystrica


Letný kurz pre zbormajstrov 2012
celoštátny kurz pre zbormajstrov amatérskych speváckych zborov

Organizátor
Národné osvetové centrum, Bratislava
Akadémia umení, Banská Bystrica


Cieľová skupina
Cieľovú skupinu kurzu tvoria súčasní dirigenti amatérskych speváckych zborov, ktorí si chcú rozšíriť znalosti, kvalifikáciu ako aj celkový rozhľad v tejto problematike (začiatočníci i pokročilí).


Lektori
doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, Žilina
Mgr. Eva Zacharová, Prešov
Mgr. art. Milan Kolena, Bratislava

 

 

Info

Prihláška

Info Prihláška

Eleonóra Hunčagová - júl 2012

 20.-21.10.2012, Banská Bystrica


PROPOZÍCIE

celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky
dospelých speváckych zborov

 

Súťažný poriadok

Info

Eleonóra Hunčagová - apríl 2012

 29. - 30.novembra 2011, Banská Bystrica


1. ročník dirigentských kurzov

Stretnutie nad zborovou
partitúrou

pod záštitou renomovaných zbormajstrov a pedagógov

Jerzy KURCZ (Poľsko)
Štefan SEDLICKÝ (Slovensko)

Organizátori
Akadémia Umení
Fakulta múzických umení
Katedra kompozície a dirigovania zboru


viac info na  www.fmu.aku.sk
 

Info

Prihláška

Plagát

Info Prihláška Plagát

Eleonóra Hunčagová - október 2011

 12. – 16. augusta 2009, Stupava


Kurz pre pokročilejších dirigentov
Kurz má akreditáciu Ministerstva školstva SR

Organizátori
Národné osvetové centrum, Piešťany
Mestské kultúrne a informačné centrum, Stupava

Info

Info

Eleonóra Hunčagová - júl 2009

 5. – 7. jún 2009, Prievidza - Mládež spieva 2009


PROPOZÍCIE

Celoštátna súťažná prehliadka detských speváckych zborov
Mládež spieva 2009
40. ročník


Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva SR.

Odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a súťažnej prehliadky Mládež spieva 2009 je Národné osvetové centrum – kabinet amatérskej umeleckej tvorby.

Realizátorom celoštátnej postupovej súťažnej prehliadky Mládež spieva 2009 je Regionálne kultúrne centrum Prievidza.

Organizačným garantom celoštátnej postupovej súťažnej prehliadky Mládež spieva 2009 je Regionálne kultúrne centrum Prievidza.

Spoluusporiadateľom celoštátnej postupovej súťažnej prehliadky Mládež spieva 2009 je Hudobný fond Bratislava, Mesto Prievidza, Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, Základná umelecká škola L. Stančeka Prievidza, Trenčiansky samosprávny kraj.
.
.
.

Propozície

Skladby

Propozície Dreveny_kon.pdf Zaletny_vietor.pdf

Výsledky

Info

 

Eleonóra Hunčagová - január 2009

 6. decembra 2008, VEREJNÁ NAHRÁVKA KONCERTU


SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITELIEK  - O Z V E N A

VEREJNÁ NAHRÁVKA KONCERTU
Slovenský rozhlas, Malé koncertné štúdio

Program

S.Rachmaninov – Tebe poem, sólo: Lenka Plačeková
(úprava pre ženský zbor: L.Plačeková)

A.S. Vujic – Ave Maria
G. Sorg – Agnus Dei
R. Thompson – Alleluia
M.Jasinski – Beatus Vir

Q. Gasparini - Adoramus te
Natale (anonym, 1300-1400)
U. Sisaks – Sanctus

M. Jalkéus, The Real Group – Somna min vän
sólo: Lenka Plačeková

A. Edenroth, The Real Group – Ett liv for mig
sólo: Lenka Plačeková

W.H. Monk, arr. The Idea Of North – Abide with me
sólo: Lenka Plačeková

B.Smetana – Západ slunce
Z.Kodály – Esti dal
A. Dvořák – cyklus V přírodě (Napadli písně, Vyběhla bříza)

I. Berlin, arr. The Real Group – White Christmas
(úprava pre ženský zbor: L.Plačeková)

F. Gruber, arr. The Real Group – Tichá noc
(úprava pre ženský zbor: L.Plačeková)
 

Lenka Placekova 30.11.2008

 May 20-24, 2009 Sopot, Poland


We would like to invite you to participate in the 5th International Choir Festiwal

MUNDUS CANTAT SOPOT 2009
 to be held May 20-24, 2009 in Sopot, Poland.

It is our ambition and desire that choirs from all over the world would meet in our seaside city to enjoy music representing various cultural traditions. We believe that exchanging the roots of different cultures hidden in their music may create a good platform for common understanding and cooperation. We hope our endeavour will lead to the formation of a joint effort for promoting a variety of artistic projects in future. Our festival is thought to be an instrument of strengthening the natural bonds of common musical heritage and at the same time recognizing and celebrating our rich cultural diversity.
Choir auditions and performances will take place in local churches and concert halls as well as in the Sopot Forest Opera, a picturesque amphitheatre in the woods, one of the few structures of this kind in Europe. Its location, among forested hills, creates great acoustics.

Sixty choirs successfully have participated in previous editions of the Festival. We look forward to seeing you in this edition.
Welcome!

Sopot is a city are located between Gdansk and Gdynia, is situated on the
coast Baltic sea. More information about Sopot city is on the website:
www.sopot.pl

tel. + 48 058 555 84 58, + 48 058 555 84 53
fax. + 48 058 555 84 42
tel. kom. / Mobile: + 48 609 692 707
www.munduscantat.sopot.pl

Joanna Stankowska
Dyrektor Festiwalu / Festival Director

Bałtycka Agencja Artystyczna BART
ul.Kościuszki 61, 81-703 Sopot

 March 26th - 30th, 2009  Ljubljana, Slovenia


5TH INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG CHORAL CONDUCTORS
March 26th - 30th, 2009
Ljubljana, Slovenia

Organisers and partners:

Public Fund of the Republic of Slovenia for Cultural Activities (JSKD) and its local office in Ljubljana, Europa Cantat (EC) and its Central Eastern European Centre (ECCEEC), Academy of Music, Ljubljana, Arbeitsgemeinschaft Europäischer Chorverbände (AGEC).

We invite you to look at the competition rules and spread the news to all, that might be interested in taking part as active or passive participants (several options are available).

http://www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/tekmovanje_dirigentov/introduction_dirigenti_08.htm

Móczár, Gábor  - september 2008

 17 - 26 July, 2009


Festival EUROPA CANTAT XVII
the Netherlands 17 - 26 July, 2009

is looking for young talented singers to audition for the top level Chamber Choir, led by Kaspars Putnins

In the summer of 2009 the tri-annual EUROPA CANTAT festival will take place in the Netherlands.
a new top-level offer will be the EUROPA CANTAT Chamber Choir in which up to 36 selected young singers will work with an internationally renowned conductor, rehearsing and performing contemporary repertoire from different parts of the world.
The choir will work with the famous Latvian choir conductor Kaspars Putnins.

Talented singers, who have a lot of choir experience and are interested in improving their skills of choral singing and of 20th & 21st -century choral music, are invited to join.

Age: between 18 and 30 years old.

Nationality: the festival will bring talented young singers from all over Europe and beyond together, to form this highly qualified mixed chamber choir.

Project dates: 17 - 26 July, 2009
Audition: by means of sending a (digital) recording.
Deadline audition & application: 31 October, 2008.

More information and for downloading the flyer and application form:

Questions? Contact Saskia Kruysse, project manager:
E chamberchoir@ecu2009.nl

T +31 - (0)30 233 56 00 / 643 (Monday, Tuesday, Wednesday)
F +31 - (0)30 233 56 81
www.ecu2009.nl

WANTED: YOUNG TALENTED SINGERS for Europa Cantat 2009

Dear Friends,

please forward this interesting possibility to good young singers in your country!

Thanks very much and see you hopefully in Utrecht next summer!

Gábor

Móczár, Gábor
Head of Office

Europa Cantat Central Eastern European Centre in Budapest
H-1088 Budapest, Rákóczi út 15., Hungary
Phone: (+36 30) 941 5598 - Fax: (+36 1) 411 0039
E-mail: ecceec@europacantat.org - Website: www.europacantat.org/ecceec

The ECCEEC is supported by the Hungarian Ministry of Education and Culture (OKM).

 23. – 25. októbra 2008, Banská Bystrica


Cantus Choralis Slovaca 2008

VIII. medzinárodné sympózium o zborovom speve
Univerzita Mateja Bela – Banská Bystrica, Slovenská republika


23. – 25. októbra 2008

Hlavný organizátor: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
pod záštitou rektorky UMB prof. PhDr. Beaty KOSOVEJ, CSc. .....

Podrobnosti
Details - Podrobnosti

Eleonóra Hunčagová - september 2008

 22. – 26. augusta 2008, Prievidza


Kurz pre pokročilejších dirigentov

Kurz má akreditáciu Ministerstva školstva SR č. 0673/2007/96/1.

Organizátori
Národné osvetové centrum, Bratislava
Regionálne kultúrne centrum, Prievidza
Občianske združenie K – 2000

Cieľová skupina
Cieľovú skupinu kurzu tvoria súčasní dirigenti amatérskych speváckych zborov, ktorí si chcú rozšíriť znalosti, kvalifikáciu ako aj celkový rozhľad v tejto problematike. (Kurz nie je určený pre začiatočníkov)

Garant kurzu
doc. Mgr. art. Štefan Sedlický

podrobnosti prihláška
Details - Podrobnosti Prihláška

Eleonóra Hunčagová - jún 2008

 9. 5. a 10.5.2008 - Prievidza, Handlová, Bojnice


IX. ročník festivalovej prehliadky speváckych zborov
Prievidza spieva 2008

HARMONOGRAM KONCERTOV

Piatok 9.5.2008

Otvárací koncert
Prievidza Koncertná sála ZUŠ L. Stančeka 18:00 h
Účinkujú:
Smíšený pěvecký sbor Vokál Přerov – Česká republika
Mixed choir of Valjevo church „Hadži Ruvim“ Valjevo-Srbsko
Detský spevácky zbor Prieboj Prievidza– Slovenská republika

Sakrálny koncert
Handlová Kostol Sv. Kataríny 18:30 h
Účinkuje:
Štývarův dětský sbor Třinec – Česká republika
Dievčenský spevácky zbor Barborky pri ZUŠ v Handlovej – Slovenská republika
Spevácky zbor Úsmev ZUŠ L. Stančeka Prievidza – Slovenská republika
Komorný spevácky zbor Artanno ZUŠ v Handlovej – Slovenská republika

Sobota 10.5.2008

Sakrálny koncert
Prievidza Kostol Najsv. Trojice kláštora piaristov 10:00 h
Účinkujú:
Mixed choir of Valjevo church „Hadži Ruvim“ Valjevo-Srbsko
Smíšený pěvecký sbor Vokál Přerov – Česká republika
Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia J. Braneckého Trenčín – Slovenská republika

Bojnice Kultúrne centrum 12:00 hod.
 
Štývarův dětský sbor Třinec – Česká republika
Hosť 3. ročníka súťaže populárnej piesne Bojnická perla

Prievidza Dom dôchodcov – Domov penzión pre dôchodcov 14:30 h
Ú
činkuje:
Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia J. Braneckého Trenčín – Slovenská republika

Záverečný koncert Zbory zborom
Prievidza Dom kultúry 18:00 h
Účinkuje:
Štývarův dětský sbor Třinec – Česká republika
Detský spevácky zbor Pramienok pri ZŠ Kanianka– Slovenská republika
Spevácky zbor Úsmev ZUŠ L. Stančeka Prievidza – Slovenská republika
Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia J. Braneckého Trenčín – Slovenská republika
Ženský spevácky zbor Tenerezza Nitrianske Pravno – Slovenská republika
Mixed choir of Valjevo church „Hadži Ruvim“ Valjevo-Srbsko
Smíšený pěvecký sbor Vokál Přerov – Česká republika
Komorný spevácky zbor Artanno ZUŠ v Handlovej – Slovenská republika
Chrámový SZ F. Madvu Nitrianske Rudno – Slovenská republika
MSPU Rozkvet Prievidza – Slovenská republika

Spoluúčinkuje: Školský orchester ZUŠ L. Stančeka Prievidza

Eva Višňovská - apríl 2008

 26. 12. 2007 a 1.1.2008 - Kolárovice, Bytča


Chrámový zbor GLORIA DEO

sa 26. decembra 2007 zúčastní na  "Vianočnom koncerte"
v rímsko - katolíckom kostole sv. Mikuláša v Kolároviciach.

Na koncerte vystúpi chrámový zbor sv. Mikuláša  z  Kolárovíc a žiaci ZUŠ v Bytči

Tento koncert bude mať svoju reprízu 1. januára 2008 v kostole Všetkých svätých v Bytči, ako "Novoročný koncert".
Všetci z Bytče a okolia sú srdečne pozvaní!

Bulík Stanislav - november 2007

 1.12.2007 - Prievidza


Jubilejný koncert speváckeho zboru Rozkvet

1. decembera 2007
o 17.00 hod v kultúrnom dome v Prievidzi

40 úspešných speváckych rokov sispoločne pripomenieme na jubilejnom koncerte, ktorý sa uskutoční dňa 1. decembra 2007  v kultúrnom dome v Prievidzi. Koncert sa začína o 17.00 h a v programe uvedieme skladby z najúspešnejších vystúpení ostatných piatich rokov, nebudú samozrejme chýbať spoločné piesne. po koncerte sa spolu zabavíme a zaspomíname na roky minulé pri hudbe a tanci. Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Program:

G. Young: Alleluja
J. S. Bach: Jesu, meine Freude
A. Dvořák: Svadobný pochod z opery Rusalka
Z. Mikula: Slovenská pieseň
Z. Mikula: Čakaj ma, Horehronie
   
M. Raichl: Amour
P. Cón: Letný podvečer
   
I. Hrušovský: Na lúke
E. Suchoň: Bodaj by vás
   
Z. Mikula: Do dvorečka, do dvora
O. Halma: Veru si ty, šohajíčku
I. Hrušovský: Staviame my máje
   
D. Friderici: Traja priatelia
L. Stanček: Cez Prividzu
anon.: Tourdion
E. Suchoň: Aká si mi krásna

Rozkvet - november 2007

 19.10.2007 - Bratislava, Petržalka


Koncert speváckeho zboru ŠKOVRAN


o 19.00 hod v DK Zrkadlový háj, Petržalka

Elena Miháliková - október 2007

 4.10.- 7.10.2007 - Brezno


VIII. HOREHRONSKÉ SLÁVNOSTI ZBOROVÉHO SPEVU BREZNO 2007

Mestský úrad, Mestské kultúrne stredisko v Brezne, Obvodný úrad v Brezne,
Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne
a Spevácky zbor mesta Brezna – občianske združenie pripravujú
festival speváckych zborov s medzinárodnou účasťou
v dňoch 4.10.- 7.10.2007

VIII. HOREHRON CHORAL FESTIVAL BREZNO – 2007

Brezno Municipal Office, Municipal Cultural Centre in Brezno,
Brezno District Office, Local branch of Matica Slovenská in Brezno
and the civil union of Brezno Town Choir prepare
Festival of choral ensembles with international attendance
in the time span from the 4th till the 7th of October 2007

Web: http://hszs.szm.sk/propozicie.htm

M.Nociar - máj 2007

 27.máj 2007 - Nové Zámky


Mestské kultúrne stredisko Nové Zámky

Vás srdečne pozýva na

slávnostný program
pri príležitosti 5.výročia založenia vokálneho zboru

Jubilujúca ENTHEA a jej hostia

diriguje: Miroslava Valovičová
klavírny sprievod: Veronika Hoffmann

program:
Arlen, Bach, Bacharach, Beethoven, Bernstein,
Dvořák, Giordani, Hawkins, Händel, Lennon,
Moyzes, Pergolesi, Peretti, Stole, Schultz, Thiele, Webber

27. máj 2007 * 18.00 h.

Františkánsky kostol, Nové Zámky

M.Skalová - máj 2007

 30.marca 2007 - Nové Zámky


Mestské kultúrne stredisko Nové Zámky

srdečne pozýva na

VEČER ZBOROVÉHO SPEVU

slávnostnú prehliadku novozámockých speváckych zborov v rámci Novozámockej hudobnej jari 2007

účinkujú zbory:
Detský spevácky zbor pri CZŠ A. Bernoláka
Vokálny zbor ENTHEA pri MsKS
Dámsky komorný zbor pri CZŠ A. Bernoláka
Spevácky zbor LIPA pri MO MS

hosť:
Komorný zbor STILLA PECTUS pri ZUŠ F. Liszta Štúrovo

začiatok a miesto konania:

30.marca 2007 /piatok/ o 18.00 hod.

Centrum kultúry Nábrežie Nové Zámky

M.Skalová - marec 2007

 18.3.- 1.4.2007 - VEĽKONOČNÁ HUDBA - Modra, Čadca, Trnava, Nitra a Bratislava

 
„VEĽKONOČNÁ HUDBA"

pozostáva z častí ECCE LIGNUM CRUCIS a STABAT MATER
a záverečnej skladby HYMNUS pre zbor, orchester, organ a sóla.

TECHNIK AKADEMIK
miešaný spevácky zbor – 50 spevákov

Orchester :
komorný orchester – 20 hudobníkov
Plánujeme spoluprácu s dvoma orchestrami :
 Kysucký komorný orchester
Trnavský komorný orchester

Sóla  - speváci z našich radov :
alt – Irenka Purdešová
soprán – Mária Brejková
tenor – Andrej Barčák
bas – Ladislav Faguľa

Vystúpenia :
Generálka – koncert 18.03.07 v Evanjelickom kostole v Modre
Čadca 23.03.07 v Dome kultúry o 18°°hod.
Trnava 30.03.2007 piatok o 19°°h. – Univerzitný kostol
Nitra 31.03.2007 sobota o 19°°h. – Piaristický kostol
Bratislava 1.04.2007 nedeľa o 19°°h.– Dóm sv. Martina

Daniel Vopát - február 2007

 1. - 3. decembra 2006 - Trenčín


Mesto Trenčín
Trenčianske osvetové stredisko, Rímsko - katolícky farský úrad
Evanjelický a. v. farský úrad, Klub priateľov vážnej hudby
a Agentúra Jova v Trenčíne

Vás pozývajú na


ADVENTNÝ FESTIVAL SPEVÁCKYCH ZBOROV

Daj Boh šťastia tejto zemi...

v dňoch 1. - 3. decembra 2006
v kostoloch mesta Trenčína

P
rogram:

1. decembra (piatok) - 18.00 hod.
Evanjelický kostol a. v. v Trenčíne

Ú činkujú:
Evanjelický spevácky zbor „Zvon“, Trenčín
Spevácky zbor „Ilavan“, Ilava
Univerzitný spevácky zbor, Trenčín

 
2. decembra (sobota) - 17.00 hod.
Rímsko - katolícky kostol
Notre Dame (sestričky)

Ú činkujú:
Trenčiansky spevácky zbor, Trenčín
Martinský spevácky zbor pri Živene, Martin
Miešaný spevácky zbor mesta, Brezno

 

3. decembra (nedeľa) - 14.30 hod.
Rímsko - katolícky kostol
rehole Piaristov

Festival speváckych zborov okresu Trenčín

Podujatie podporili:

Rímsko – katolícky farský úrad Trenčín, Správa farnosti kostola rehole Piaristov, Správa Ev. a. v. kostola, Základná škola Sv. Andreja - Svorada, Základná škola Veľkomoravská

Jozef Vakoš - november 2006

 MLÁDEŽ SPIEVA 2006


MLÁDEŽ SPIEVA 2006

V dňoch 17. – 18. 11. 2006

 sa v Turčianskych Tepliciach koná súťažná prehliadka Mládež spieva 2006. Táto prehliadka je najstaršou a v posledných rokoch jedinou súťažou v oblasti zborového spevu detí a mládeže.

Details - Podrobnosti

www.nocka.sk - november 2006

 31. október 2006 - Bratislava


Pozvánka na koncert

Mníchovský dievčenský zbor a Bratislavský chlapčenský zbor

31.októbra o 19.00

Katolícky kostol, Daliborovo námestie
Bratislava -Petržalka

Vstup voľný

Bratislava Boys Choir - október 2006

 20. máj 2006 - Bratislava


Spomienkový koncert na prof. Petra Hradila

20. máj 2006  16.00 Reduta, Bratislava

účinkujú:

Bratislavský chlapčenský zbor
Spevácky zbor súboru Lúčnica
Spevácky zbor slovenských učiteľov

BCHZ - máj 2006

 16. máj 2006 - Jarný zborový koncert


Trenčianske múzeum,
Trenčianska univerzita A. Dubčeka,
Trenčiansky spevácky zbor
a Základná škola Veľkomoravská Trenčín

Jarný zborový koncert

16. mája 2006 o 18.00

v koncertnej sále Trenčianskeho múzea

Účinkujú:

Univerzitný spevácky zbor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne
a
Trenčiansky spevácky zbor v Trenčíne

Jozef Vakoš - máj 2006

 8. apríl 2006 - SLÁVNOSTNÝ KONCERT


Spevácky zbor slovenských učiteľov

so sídlom v Trenčianskych Tepliciach

Vás pozýva na

SLÁVNOSTNÝ KONCERT

pri príležitosti 85 výročia svojho vzniku

8. apríla 2006 o 18.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Trenčíne

Diriguje: doc. Mgr. Art. Štefan Sedlický
Umelecké slovo: Eva Kristínová

Jozef Vakoš - marec 2006

 45TH INTERNATIONAL COMPETITION OF CHORAL MUSIC - DEADLINE 28th FEBRUARY 2006


We remind you that
the 28th of february
is the deadline for entering the

45TH INTERNATIONAL COMPETITION OF CHORAL MUSIC

"C.A. SEGHIZZI" 2006

GORIZIA – ITALY

5th – 10th July 2006

Details - Podrobnosti
 

 14. decembra 2005 - Adventný koncert


Spevácky zbor mesta Senica Cantilena
si Vás dovoľuje pozvať na

Adventný koncert

ktorý sa uskutoční dňa 14. decembra 2005 o 18,00 hod. v tanečnej sále Mestského kulrúrneho strediska v Senici.

Teší sa na Vás

Cantilena
Brass quintet MV SR Bratislava
Rosenka ZŠM. R. Štefanika Košariská
Komorný orchester ZUŠ Hodonín
a Detský spevácky zbor ZUŠ Senica.

Cantilena - december 2005

 26. november 2005 - Mesto Trenčín a Trenčiansky spevácky zbor pozýva na


SLÁVNOSTNÝ KONCERT
pri príležitosti 25. výročia vzniku zboru

26. novembra 2005 o 18.00 hod.
Refektár Piaristického gymnázia J. Braneckého

Účinkujú:

Jodelduo Annemarie und Victor (Švajčiarsko)
Spevokol učiteľov topoľčianskeho okresu z Topoľčian
Miešaný spevácky zbor mesta Nová Dubnica
Trenčiansky spevácky zbor

Details - Podrobnosti

 Dr. Jozef Vakoš, PhD - november 2005

 September 2005 - pozvánka do Maďarska


VIII. INTERNATIONAL CHOIR FESTIVAL

SOPRON / HUNGARY
29. June - 02. July. 2006.

Dear Choirleader !

I would like to inform you and your choirmembers that our event the 8th International choirfestival will be organized in next year too.
Date is : 29. June - 02. July. 2006.
I hope, we can be your kind host in our nice town Sopron and you will honour our 8th choirfestival.

Best regards :

More information : www.sopronfestival.hu

WM TRAVEL AGENCY
Mariann Weber
9400 SOPRON, Tégla u. 20.
HUNGARY

Tel /Fax: + 36 99 508-935
Cellphone: + 36 30 21 71 451
E-mail: mweber@enternet.hu

  Ponuka z Ostravy pre školské spevácke zbory na Slovensku


Dobrý den,

dovolte, abych se představila. Jmenuji se Yvona Lišková a jsem sbormistryní dětského pěveckého sboru Mendíci z Ostravy

Rádi bychom navázali přátelské kontakty s některým dětským pěveckým sborem ze Slovenska.
Jelikož naše škola je základní školou s rozšířenou výukou hudební výchovy, rádi bychom našli školu podobně zaměřenou i u Vás. Nevím však, zda tyto typy škol na Slovensku existují, pokud ne, pak bychom rádi našli nějaký školní pěvecký sbor na přibližně naší úrovni (naším zatím největším úspěchem je dvojnásobné 1.místo v mezinárodní soutěži dět. pěv. sborů Mundi cantat v Olomouci 2004 a koncertní zájezdy do Polska a Německa v letech 2003,2004 a 2005).

Slovenský sbor bychom chtěli přizvat k účasti na mezinárodním projektu Evropské unie - Socrates v oblasti spolupráce škol. budeme Vám vděčni za kontakty na sbormistry slovenských školních sborů, a byť jsou nyní prázdniny, rádi bychom je oslovili ještě do konce tohoto měsíce.

S přátelským pozdravem

www.zskrestova.wz.cz
www.volny.cz/dpsmendici


e-mail: yvonal@volny.cz

DPS Mendíci a Yvona Lišková - 11.7.2005

  Spevácky zbor slovenských učiteliek – OZVENA


Aktuálne informácie:

1. Spevácky zbor slovenských učiteliek – OZVENA práve v týchto dňoch nahral svoje ďalšie profilové CD a pripravuje sa na celovečerný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 13. 7. 2005 v rámci kultúrneho leta v Trenčianskych Tepliciach.

2. Spevácky zbor slovenských učiteliek – OZVENA vypisuje konkurz do všetkých hlasových skupín v dňoch 8. – 14. 7. 2005. Záujemkyne sa môžu prihlásiť u tajomníčky zboru J.Hudecovej na telefónnom čísle: 0904 / 55 10 57.

(SZSU-OZVENA) - 13.6.2005

  Horehronské slávnosti spevu


V Mestskom dome kultúry v Brezne sa v pondelok 18. apríla stretli členovia organizačného výboru 7. Horehronských slávností zborového spevu, aby začali s prípravami podujatia, ktoré sa uskutoční v dňoch 7. až 9. októbra.
V programe festivalu s medzinárodnou účasťou je chrámový koncert v evanjelickom kostole a. v., druhy festivalový koncert v mestskom dome kultúry a účinkovanie zborov na bohoslužbách v Brezne a okolí. na slávnostiach sa môžu zúčastniť miešané, mužské, ženské a komorne speváčke zbory, ktoré si pripravia pätnásť minútové až dvadsať minútové programové bloky. Prihlášky musia jednému z hlavných organizátorov podujatia Mestskému kultúrnemu stredisku v Brezne zaslať najneskôr 31. mája. S prihláškou treba
poslať: charakteristiku zboru, dve fotografie kolektívu, zoznam skladieb (meno a priezvisko skladateľa, názov a dĺžku skladby), meno a priezvisko dirigentov a sólistov, kópiu ústrižku zloženky alebo výpis z účtu s úhradou účastníckeho poplatku tisíc korún. Cestovne náklady, ubytovanie a stravovanie si hradí každý zbor sám.
pre zúčastnené kolektívy organizátori festivalu - mestsky úrad, mestské kultúrne stredisko, obvodný úrad, miestny odbor Matice slovenskej, Spevácky zbor mesta Brezna, Asociácia speváckych zborov Slovenska pod záštitou primátora - pripravili aj návštevu Horehronského múzea, lesníckeho skanzenu vo Vydrove, jazdu Čiernohronskou železnicou a spoločenský večer v reštaurácii Omega, kde bude udeľovanie cien a diplomov.
na doterajších šiestich ročníkoch Horehronských slávnosti zborového spevu sa  zúčastnilo dvadsaťsedem speváckych zborov, z toho deväť zo zahraničia (Maďarsko, Poľsko, Česko, Rumunsko, Juhoslávia a Francúzsko).

http://www.zelpo.sk/region/tlac/horehr05/h05174.html

http://hszs.szm.sk/

(DaRa) - 13.5.2005

  Apríl 2005 - Pozvánka na koncerty


KONCERTY

6.mája 2005 v Trnave,
7.mája 2005 v Bratislava

ARTIS DULCEDO - Belgicko (orchester) EBEN EZER - Slovensko (mládežnícky spevokol)

Details - Podrobnosti

Martina Petijová  - 20.4.2005

44TH INTERNATIONAL COMPETITION OF CHORAL MUSIC - DEADLINE 28th FEBRUARY 2005


We remind you that
the 28th of february
is the deadline for entering the


44TH INTERNATIONAL COMPETITION OF CHORAL MUSIC

"C.A. SEGHIZZI" 2005

GORIZIA – ITALY

6th – 11th july 2005

Details - Podrobnosti

12.12.2004 o 15:00 - PRIEVIDZA


ADVENTNÝ KONCERT 

v Malej sále Kultúrneho Domu v Prievidzi
Účinkuje spevácky zbor Rozkvet
so svojím hosťom Chrámovým zborom F. Madvu z Nitrianskeho Rudna.

Program:

Rozkvet

 • Berlin - White Christmas
  Domanský - Zvestovanie (časť)
 • Mikula - Čo to znamená
  Zabehni Ďuríček
  Martinko z majera
  Hop juhasi, do hory
  Co še stalo pri Betleme
  Kubo, fujaru
 • Koledy - Daj Boh šťastia
  Narodzil še nam
  Narodil sa Kristus Pán
  Búvaj, dieťa krásne

CHSZ F. Madvu

 • V nočnej tichosti (koleda)
  Chváľme Pána (úpr. Bohuslav Nošať)
  Angelus pastoribus (P.V.J. Kučera)
  Šťastná tá hodina polnočná (časť Vianočnej omše)
 • Buďme všetci potešení (koleda)
  a Betlemme di Giudea (A. Lohman)
  Driemkaj tíško (úpr. Bohuslav Mošať)
  Pásli ovce valasi
 • Sem, pastieri (p. Pavlín Bajan, úpr. I. Hrušovský)
  Vianočná noc (Adam Michna z Otradovíc)
  Dieťatko z výsosti
  Šťastie, zdravie (úpr. Bohuslav Mošať)

Spoločné skladby
Nesiem vám noviny
Adeste fideles
Čujte, čujte pastieri
Tichá noc

Bibiana Kayd  - 9.12.2004

December 2004 - Pozvánka na festival  Daj Boh štastia tejto zemi


II. ročník adventného festivalu "Daj Boh šťastia tejto zemi..." speváckych zborov

v Trenčíne
v dňoch 10. - 12. decembra 2004 s programom:

 

 • 10. decembra 2004 o 18.00 v Evanjelickom kostole v Trenčíne.

Účinkujú: SZ Cantabile, Nové Mesto nad Váhom 
SUTO Topoľčany 
MSZ mesta Nová Dubnica 

 • 11. decembra 2004 o 16.00 v kostole Notre Dame (U sestričiek) v Trenčíne

Účinkujú: Trenčiansky spevácky zbor 
Martinský spevácky zbor pri Živene 
MSZ mesta Brezna 
SZ Dvořák Uherský Brod (CZ)

 • 12. decembra 2004 v Piaristickom kostole v Trenčíne

Účinkujú: ŽSZ Srňan, Horné Srnie 
Beckovský spevácky zbor 
Cirkevný SZ Trenčín - Orechové 
Evanjelický SZ Zvon, Trenčín 
MSZ Hornosúčan, Horná Súča

 

November 2004 - pozvánka do Talianska


44th International Competition Of Choral Music "C.A. Seghizzi" 2005
and Choral International Concert Festival
(Gorizia, Italy)

From July 6th to July 11th 2005

Details - Podrobnosti

 

 

ASSOCIAZIONE "C. A. SEGHIZZI"
opening hours: monday to friday 09.00-14.00
via Vittorio Veneto 174 - Palazzina D
Casella Postale 7
34170 Gorizia (ITALY)

tel. (+39) 0481 530288 - fax. (+39) 0481 536739
cell. (+39) 335 8018607 


SEGHIZZI HOME PAGE
www.seghizzi.it

Accesso Pagine Web Seghizzi
entra.splinder.com  

Aggiornamenti Associazione Seghizzi
seghizzinews.blog.tiscali.it

  17.10.2004 - 12 edícia sviatku Sliezskej zborovej piesne 


Miešaný zbor prievidzkých učiteľov ROZKVET

SLEZSKÝ TROJOK

Vystúpenie svetskej hudby

Na tych fojtovych lukach - L. Janáček
Veru si ty šohajíčku - O. Halma
Pod dubem, za dubem - A. Tučapský
Keď ja pôjdem - I. Hrušovský
na štred Ameriky - Z. Mikula
Daj boh šťastia - Z. Mikula
Aká si mi krásna - E. Suchoň
Hymn to freedom - O. Petterson
Veselá kopa - Z. Lukáš

Vystúpenie sakrálnej hudby

O magnum mysterium - T.L.Victoria
Bogorodice devo - S. Rachmaninov
Ave Maria - M. S. Trnavský
Alleluja - O. Young
Ave Maria - J.S.Bach - Ch. Gounod
How can I trully say - K. Lancaster
Soon ah will be done - W. L. Dawson
Amen - 

Bibiana Kayd  - 12.9.2004

 


Voci nel Sole 2005 Edition

From November 3th to November 6th 2005
the Fourth Edition of
the International Choral Competition “Voci nel Sole” will be held in Naples.

www.napolifestival.it

 

 

Associazione Culturale Napoli Festival
Piazzetta Matilde Serao 19
80132 Napoli Italia

e-mail: info@napolifestival.it

Júl 2004 - pozvánka do Maďarska


VII. INTERNATIONAL CHOIR FESTIVAL

SOPRON / HUNGARY
30. JUNE-03. JULY 2005.

www.sopronfestival.hu

WM TRAVEL AGENCY
Mariann Weber
9400 SOPRON, Tégla u. 20.
HUNGARY

Tel : + 36 99 508-935
Fax: + 36 99 508-936
Mobile : + 36 30 21 71 451
E-mail: mweber@enternet.hu

2.7. 2004 - PRIEVIDZA


Dňa 2.7.2004 o 16:00 hod.
pri príležitosti výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko
vystúpi na namestí Slobody v Prievidzi
spevokol Rozkvet

Bibiana Kayd  - 16.6.2004

21.5.-22.5. 2004    PRIEVIDZA SPIEVA


Mesto PRIEVIDZA a Základná umelecká škola Ladislava Stančeka v Prievidzi

Vás srdečne pozývajú na

Vll. ročník

FESTIVALOVEJ PREHLIADKY SPEVÁCKYCH ZBOROV

PRIEVIDZA SPIEVA

21.5.2004 - 22.5.2004

Details - Podrobnosti

Bibiana Kayd - 4.5.2004

17. apríl 2004 - Detský spevácky zbor PRIEBOJ


uvádza
SLÁVNOSTNÝ KONCERT
k 30. výročiu založenia zboru
dňa 17. apríla 2003, o l8.00 hod.
v Dome kultúry v Prievidzi

 8.4.2004

Marec 2004 - pozvánka do Neapola


 The cultural Association NapoliFestival invites choirs from all over the world
to participate in the third

International Choral Competition Voci nel Sole

which will be held in Naples.

Details - Podrobnosti

 Napoli Festival
Phone: +39 081 414666
Fax : +39 081 411529
e-mail:
info@napolifestival.it
web:
www.napolifestival.it
 

Pozvánka na koncert - BRATISLAVA


BRATISLAVA, Koncertná sieň Klarisky
12. marec 2004 o 19:00

PATER MI

Sakrálna hudba starých majstrov vokálnej polyfónie (G.P.da Palestrina, O. di Lasso, J. Desprez...)
a skladateľov 20. storočia (M.Duruflé, A.Tučapský, A.Pärt)
Slovenský spevácky zbor ADOREMUS
dirigent:Dušan BILL 
vstupné: 70,– Sk

Jozef Vrábel - 23.2.2004

Február 2004 - pozvánka do Maďarska


VI. INTERNATIONAL CHOIR FESTIVAL

SOPRON / HUNGARY
01-04. JULY 2004.

www.sopronfestival.hu

WM TRAVEL AGENCY
Mariann Weber
9400 SOPRON, Tégla u. 20.
HUNGARY

Tel : + 36 99 508-935
Fax: + 36 99 508-936
Mobile : + 36 30 21 71 451
E-mail: mweber@enternet.hu

Január 2004 - Nitra  zmena

 
!!! POZOR !!!

z vážnych zdravotných dôvodov členov skupiny
sa koncert
THE GOLDEN GOSPEL PEARLS
 prekladá na

19.1.2004

Marcela Ďurišová - 12.1.2004

Január 2004 - Nitra 


KONCERT - THE GOLDEN GOSPEL PEARLS

13. januára 2004 o 19,00 v estrádnej sále PKO v Nitre.... Details - Podrobnosti

Marcela Ďurišová - 30.12.2003

Vianočné koncerty -  ROZKVET


Miešaný zbor prievidzkých učiteľov ROZKVET

 • 13.12.2003 o 10,30 hod  námestie pred OD Prior Prievidza
 • 14.12.2003    vianočné koledy v Trenčíne
 • 16.12.2003 o 18,00 hod  DK Prievidza - veľký vianočný koncert
 • 20.12.2003 o 10,30 hod námestie pred OD Prior Prievidza

Ľ. Glosová - 25.11.2003

November 2003 - Pozvánka na festival  Daj Boh štastia tejto zemi


Trenčín a Horná Súča 12. - 14. decembra 2003

Mesto Trenčín, Obecný úrad v Hornej Súči, Trenčianske osvetové stredisko, Rímsko - katolícke farské úrady v Hornej Súči a Trenčíne, Kruh priateľov hudby a Agentúra JoVa v Trenčíne usporiadajú adventný festival speváckych zborov pod názvom

Daj Boh šťastia tejto zemi

Festivalu sa zúčastní celkom 19 speváckych zborov a koncerty budú:

 • 12.12. o 18.30 v R. kat. kostole v Trenčíne - Orechovom
 • 13.12. o 15.00 v Piaristickom kostole na námestí
 • 13.12. o 18.00 v kostole Sv. rodiny na sídlisku Juh
 • 14.12. o 15.00 v R. kat. kostole v Hornej Súči

J. Vakos - 18.11.2003

Október 2003 - Pozvánka na festival do Prahy - young2004pr ague


International festival of young choirs and orchestras
young 2004 prague

Dovolujeme si připojit naše pozvání k účasti na festivalu young2004prague. Tento mezinárodní festival, který je určen pro mladé sbory a orchestry, se poprve uskutečnil v roce 2003 a to s velkým úspěchem. Připojujeme základní informaci o této akci v roce 2004 a byli bychom potěšeni, kdyby Vás akce zaujala a tešíme se, že nás v takovém příadě budete kontaktovat ... Details - Podrobnosti

Kontakt

Jiří Pokorný
ředitel
young2004prague

Tel:+420 222 511 683
Fax:+420 222 522 571

www.ifbbohemia.cz

jpokorny@ifbbohemia.cz

jiripokorny@keithprowse.com

Apríl 2003 - Pozvánka z Chile pre detské a mládežnícke zbory


6th International Children’ s and Youth Choirs Biennial Festival
Viña del Mar - CHILE - 17 to 22 november 2003

To children’s and youth choirs everywhere
Thousands of children and youth people gather every two years to sing and celebrate Peace and Life ...
Details - Podrobnosti

Contact
For information and registration:

Alfredo Calvo Gaete,
Telefax: + 56-32-660076
e-mail: acalvogaete@hotmail.com   

Trnava 16.4.200 3      MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR TIRNAVIA


Koncert zboru TIRNAVIA

Spevácky zbor Tirnavia pozýva priaznivcov zborového spevu na profilový koncert, ktorý sa uskutoční v stredu 16.4. 2003 o 19.00 v Synagóge na Halenárskej ulici. Zo širokého repertoáru bude zbor interpretovať aj skladby, naštudované na blížiaci sa festival vo švajčiarskom Montreux. Sú nimi kompozície autorov 20. storočia - Benedictio, Jaakobin isot pojat, Don Quichotte a úpravy ľudových piesní Bodaj by vás čerti vzali, Verbunk a Išeu Macek. Vstupné je dobrovoľné. 

Celkový program skladieb

Benedictio - hudba 20. storočia
Jaakobin isot pojat - hudba 20. storočia
Don Quichotte - hudba 20. storočia
Verbunk - slovenská ľudová
Išeu Macek - slovenská ľudová
Bodaj by vás čerti vzali - slovenská ľudová

O, magnum mysterium - sakrálna skladba
Ave verum - sakrálna skladba
Allava - hudba 20. storočia
Nevandruj, milý môj - slovenská ľudová
Ej, hrajte že - slovenská ľudová
Jaj že lúčka - slovenská ľudová
Anička trucovitá - slovenská ľudová
Short people - populárna skladba
Daemon irepit calidus - hudba 20. storočia
Duerme negrito - populárna skladba
Ev´ry time I feel the spirit - černošský spirituál

Filip Palkovič - 8.4.2003

Brezno 22.3.200 3      SPEVÁCKY ZBOR MESTA BREZNO

uvádza
JUBILEJNÝ KONCERT
k 25. výročiu založenia zboru
dňa 22. marca 2003, o l8.00 hod.
v sále Mestského Domu kultúry v  BREZNE

Január 2003 - prišla pozvánka z Neapola


INVITATION
HERE'S SOME NEWS FOR EVERYONE WHO'S LOOKING FOR SOME SUN! .....
Details - Podrobnosti

For showing your interest and getting information, please contact:

Ass. Napoli Festival

tel /fax: +39 0815462721
e-mail:
info@napolifestival.it
web:
www.napolifestival.it
 

Koniec roka 2002

Rozširovanie databázy informácií o zboroch, hlavne vyhľadávaním na internete.

Prievidza  9.11.2002   MIEŠANÝ SPEVOKOL PRIEVIDZSKÝCH UČITEĽOV - ROZKVET

Slánnostný koncert k 35. výročiu vzniku súboru. Dom kultúry v Prievidzi, 17.00 hod.

September 2002

Umiestnenie testovacej verzie na adresu  www.sz.tekaton.sk . Táto doméne bude zrejme aj po skončení skúšobnej prevádzky odkazovať na domovskú stránku.

Jar  - leto 2002

Registrácia domény  www.zbory.sk . Zbieranie základných informácií a údajov pre vytvorenie základov tejto stránky.


Úvod Zborový spev Zbory Info Registrácia Linky E-mail: zbory@tekaton.sk